ترشی باعث پیری زودرس , بیماری های عصبی و کاهش خون سازی میشود

ناصر رضایی پور متخصص طب سنتی هشدار داد افراد کم خون در صورت امکان از مصرف ترشی پرهیز کنند و افراد عادی از مصرف زیاد ترشی اجتناب کنند.

عوارض مصرف زیاد ترشی

سلامت : ناصر رضایی پور متخصص طب سنتی هشدار داد افراد کم خون در صورت امکان از مصرف ترشی پرهیز کنند و افراد عادی از مصرف زیاد ترشی اجتناب کنند.

ترشی , عوارض ترشی , مصرف ترشی , خطر ترش

وی بیان داشت: افراد کم‌خون باید از مصرف ترشی‌ ها بپرهیزند چرا که ترشی‌ ها خون‌سازی را کم می‌کنند، همچنین ترشی‌ ها موجب آسیب به معده, ضعف اعصاب و بروز بیماری‌ های عصبی در درازمدت و پیری زودرس می‌شود.

مصرف زیاد خوردنی‌ های ترش باعث آسیب به معده, ضعف اعصاب و موجب بروز ایجاد بیماری‌های عصبی در درازمدت و پیری زودرس می‌شود.

افراد کم‌خون باید از مصرف ترشی‌ ها بپرهیزند چرا که ترشی‌ ها خون‌ سازی را کم می‌کنند و افراد سالم هم ترشی زیاد مصرف نکنند.

مجله شمالگردی

0