جابذه های مازندران - رامسر

آبشار جواهرده رامسر یکی از مکان های طبیعی مازندران

اولین آبشار ” آبشار صفارود ” یا همان آبشار جواهرده در حدود 15 کیلومتری رامسر و آبشار دوم ” آبشار جواهرده ” در انتهای روستا قرار دارد.

آبشار جواهرده رامسر

جاذبه های گردشگری مازندران رامسر :  اولین آبشار ” آبشار صفارود ” یا همان آبشار جواهرده در حدود 15 کیلومتری رامسر و در مسیر رامسر به روستای جواهرده واقع شده و آبشار دوم ” آبشار جواهرده ” در انتهای روستا قرار دارد, در واقع در روستا دو آبشار وجود دارد که هر دو را آبشار جواهرده می نامند.

آبشار جواهرده رامسر , رامسر , جاذبه های رامسر , شهرستان رامسر , , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , جاذبه های گردشگری مازندران ,

در کنار آبشار دوم جواهرده تخته سنگ بزرگی قرار دارد که محل مناسبی برای اقامت کوتاه مدت گردشگران می باشد.

آبشار جواهرده رامسر , رامسر , جاذبه های رامسر , شهرستان رامسر , , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , جاذبه های گردشگری مازندران ,

آبشار جواهرده رامسر , رامسر , جاذبه های رامسر , شهرستان رامسر , , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , جاذبه های گردشگری مازندران ,

آبشار جواهرده رامسر , رامسر , جاذبه های رامسر , شهرستان رامسر , , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , جاذبه های گردشگری مازندران ,

آبشار جواهرده رامسر , رامسر , جاذبه های رامسر , شهرستان رامسر , , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , آبشار جواهرده , رامسر , جاذبه های گردشگری رامسر , جاذبه های گردشگری مازندران ,

روستای جواهرده یکی از جاذبه های پرطرفدار غرب مازندران می باشد که برخی این روستا را نگین مازندران می دانند.

بوستان جنگلی صفارود از دیگر جاذبه های طبیعی و زیبای این روستا می باشد.

مجله شمالگردی

0