تجاوز به دختر دانشجو توسط 8 مرد در سمنان

بر اساس این خبر متجاوزین که اقدام به آدم ربایی و تجاوز به دختر دانشجوی شهرستان سمنان کرده بودند توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند.

تجاوز به دختر دانشجو در سمنان

اخبار : بر اساس این خبر متجاوزین که با یک دشتگاه پراید با تابلوی جعلی تاکسی تلفنی اقدام به آدم ربایی و تجاوز به دختر دانشجوی شهرستان سمنان کرده بودند توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند.

راننده خودرو پس از حركت از مقابل دانشگاه به یک خیابان فرعی تغییر مسیر می دهد و دختر جوان كه متوجه تغییر مسیر خودرو می شود به راننده تذكر می دهد و پس از آنكه متوجه نیت شوم آنها می شود اقدام به سر و صدا می كند كه دو جوان داخل خودرو با چاقو وی را تهدید به سكوت می كنند.

این سه شیطان صفت پس از انتقال این دختر دانشجو به یكی از باغهای روستای «ر»در شش كیلومتری جنوب شهر به همراه پنج نفر دیگر از اراذل و اوباش وی را مورد تجاوز قرار می دهند و پس از انجام این عمل شیطانی خود وی را در یكی از خیابانهای شهر رها می كنند.

ماموران پلیس امنیت اخلاقی این شهرستان با اطلاع از این موضوع سریعا تحقیقات خود را آغاز می كنند و در كمتر از یك هفته تمامی این هشت شیطان صفت را شناسایی و دستگیر می كنند كه پس از تحویل به مرجع قضایی در حال حاضر در بازداشت به سر می برند.

هنوز اطلاعات بیشتری از این شیطان صفتان گزارش نشده است اما پلیس در حال پیگیری و بازجویی بر روی متهمین است که آیا این اولین قربانی شان بوده یا قربیانیان دیگری هم پرونده دارد.

مجله شمالگردی

0