جاذبه های گردشگری مازندران - بابل

آبشارهای روستای کیمون بابل از جاذبه های طبیعی زیبای مازندران

روستای کیمون در 30 کیلومتری شهرستان بابل , بندپی شرقی قرار دارد و دارای آب و هوای معتدل و فوق العاده ای می باشد.

عکس هایی از روستای کیمون بابل

جاذبه های گردشگری مازندرانبابل : روستای کیمون در 30 کیلومتری شهرستان بابل , بندپی شرقی قرار دارد و دارای آب و هوای معتدل و فوق العاده ای می باشد.

روستای کیمون بابل , جاذبه های گردشگری بابل , جاذبه های گردشگری مازندران , کیمون , آبشار کیمون , کیمون , مکان های دیدنی بابل , مکان های دیدنی مازندران , شمال , شمال ایران , جاذبه های شمال ایران , جاذبه های گردشگری شمال

مناظر و چشم اندازهای طبیعی فوق العاده, وجود چند آبشار زیبا در مسیر رودخانه روستا از جاذبه های گردشگری دیگر این روستا می باشد.

روستای کیمون بابل , جاذبه های گردشگری بابل , جاذبه های گردشگری مازندران , کیمون , آبشار کیمون , کیمون , مکان های دیدنی بابل , مکان های دیدنی مازندران , شمال , شمال ایران , جاذبه های شمال ایران , جاذبه های گردشگری شمال

 

روستای کیمون بابل , جاذبه های گردشگری بابل , جاذبه های گردشگری مازندران , کیمون , آبشار کیمون , کیمون , مکان های دیدنی بابل , مکان های دیدنی مازندران , شمال , شمال ایران , جاذبه های شمال ایران , جاذبه های گردشگری شمال

 

روستای کیمون بابل , جاذبه های گردشگری بابل , جاذبه های گردشگری مازندران , کیمون , آبشار کیمون , کیمون , مکان های دیدنی بابل , مکان های دیدنی مازندران , شمال , شمال ایران , جاذبه های شمال ایران , جاذبه های گردشگری شمال

 

روستای کیمون بابل , جاذبه های گردشگری بابل , جاذبه های گردشگری مازندران , کیمون , آبشار کیمون , کیمون , مکان های دیدنی بابل , مکان های دیدنی مازندران , شمال , شمال ایران , جاذبه های شمال ایران , جاذبه های گردشگری شمال

امکان اقامت در کنار رودخانه و آبشارهای این خطه برای هر گردشگری جذاب خواهد بود.

مجله شمالگردی

0