اخبار گیلان

پخش کلیپ رابطه نامشروع در نشست دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی

در اقدامی تامل برانگیز کارشناس نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود مستندی با موضوع رابطه نامشروع را پخش کرد که موجب تعجب حاضرین شد.

جزئیات پخش کلیپ رابطه نامشروع در نشست دانشجویان

اخبار گیلان : در اقدامی تامل برانگیز کارشناس نشست توجیهی دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی گیلان که مستندی با موضوع رابطه نامشروع را پخش کرد موجب تعجب حاضرین شد.

رابطه جنسی , تجاوز , اخبار داغ , خبر داغ , رابطه نامشروع

بر اساس این گزارش در بخشی از این برنامه کارشناس یکی از ارگان ها جهت بیان توصیه های لازم در خصوص ناهنجاری های اجتماعی حضور پیدا کرده بود که موضوعی نامناسب و نا مرتبط با موضوع جلسه و مخاطبان را جهت بیان منظور انتخاب نمود.

نماینده این ارگان با پخش مستندی با موضوع رابطه نامشروع یک زن متاهل گیلانی با یک مرد و به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با عمل نامشروع در این کلیپ و پرداختن به جزییات این رابطه غیراخلاقی، تعجب حاضرین در نشست را برانگیخت.

در این نشست که با هدف توجیه صدها دانشجوی دختر و پسر جدیدالورود در زمینه های آموزشی, پژوهشی, فرهنگی و اجتماعی برگزار شد انتخاب موضوع زنای محصنه و بیان جزییات موضوع به مدت طولانی, نشانه کج سلیقگی محض نماینده ارگان مربوطه در ارائه توصیه های لازم در خصوص ناهنجاری های اجتماعی و دقت لازم در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور بود که به هیچ وجه در شأن نشست مذکور در دانشگاه علوم پزشکی گیلان نبود و با اعتراض تشکل های دانشجویی گیلان همراه شد.

متاسفانه با افزایش روابط دختر و پسر بعضا افراد متاهل با مجردین مسئولین و کارشناسان از هر تریبون و وقتی برای اگاهی دادن به مردم استفاده میکنند.

مجله شمالگردی

0