جاذبه های گیلان - رشت

پارک جنگلی سراوان رشت یکی از مناطق طبیعی بکر گیلان

پارک جنگلی سراوان رشت به جهت وجود گونه های متنوع گیاهی در کشور و به جرعت میتوان گفت حتی در جهان کم نظیر است.

پارک جنگلی سراوان رشت

جاذبه های گیلانرشت : پارک جنگلی سراوان رشت یکی از قدیمی ترین عرصه های جنگلی استان گیلان می باشد که به جهت وجود گونه های متنوع گیاهی در کشور و به جرعت میتوان گفت حتی در جهان کم نظیر است.

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

وسعت جنگل در حدود 1487 هکتار و محل رویش انبوهی از گونه های نادر گیاهی می باشد.

جاذبه های گردشگری رشت

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

پارک رشت , پارک جنگلی رشت , پارک جنگلی گیلان , پارک رشت , رشت , جاذبه های گردشگری رشت , مکان های دیدنی گیلان , جاهای دیدنی گیلان , جاذبه های گردشگری گیلان , شمال , جاذبه های شمال , سفر به شمال , راهنمای سفر به رشت , راهنمای سفر به گیلان ,

از دیگر جاذبه های پارک جنگلی سراوان میتوان به;

وجود چشم اندازهای طبیعی فراوان

وجود رودخانه سفید رود و سیاهرود در ضلع شرقی

وجود پرندگان و جانوران گوناگونی همچون; قرقاول , کبک , دارکوب , جغد جنگلی , خرگوش , راسو و ..

آلاچیق های متعدد, وسایل بازی برای کودکان و امکانات رفاهی کامل دیگر از قبیل زمین پینت بال و .. برای مسافران اشاره کرد.

مجله شمالگردی

2+