خبرچین

زمین خواری نمایندگان مجلس آخر به کجا رسید ؟

پرونده زمین خواری نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل نود مجلس گزارش شده و این گزارش در حال بررسی و جمع آوری مستندات است.

پرونده زمین خواری نمایندگان مجلس

اخبار : محمد علی پور مختار , رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرد :  پرونده زمین خواری نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل نود مجلس گزارش شده و این گزارش در حال بررسی و جمع آوری مستندات است.

زمین خواری نمایندگان مجلس , زمین خواری

وی در گفت‌ و گو با ایسنا , با اشاره به ورود جدی کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع زمین خواری گفت : شکایات ها و گزارشات متعددی در کمیسیون وصول شده و در این میان نام تعدادی از نمایندگان نیز قرار دارد که کمیسیون به طور جد پیگیر این موضوع است.

پورمختار ادامه داد : توصیه من به رسانه ها این است که به برخی از اظهارنظرها و افشاگری‌ها نپردازند و اجازه دهند کمیسیون اصل نود از مجاری قانونی و تخصصی خود این موضوعات را پیگیری کند و در صورت محرز شدن این تخلفات و رعایت چارچوب های قانونی و امنیتی اطلاع رسانی نماییم.

ایشان افزودن :‌ افشاگری افراد علیه هم در جایگاه های مختلف وجود دارد و این شاید برای برخی از رسانه ها خوراک خبری ایجاد کرد، اما پرداختن به این موضوعات پیش از آنکه مراجع قانونی و کمیسیون اصل نود اظهارنظر کند درست نیست و ممکن است در مسیر رسیدگی خلل ایجاد کند و در عین حال برخی گزارشات یک طرفه منتشر شود.

رئیس کمیسیون اصل نود اظهارکرد : باید بپذیریم که موضوع زمین خواری گستردگی فراوانی در کشور دارد و نمی توان بگوییم که متوقف شده است و متاسفانه هنوز هم در برخی از نقاط کشور زمین خواری های جدیدی اتفاق می افتد اما با ورود مجلس و دستگاه قضایی حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش یافته و برخی مدیران میانی هوشیاری بیشتری برای مقابله با آن به خرج می‌دهند.

نماینده بهار و کبوترآهنگ درپایان تصریح کرد : کمیسیون اصل نود همچنان در مسیر خود برای مبارزه با زمین خواری حرکت می‌کند و هر گزارشی که به کمیسیون آید به طور دقیق بررسی خواهد شد که امیدواریم این حساسیت در کل جامعه به وجود آید.

در یک حکومت اسلامی و در حالی هر روز خبر شهادت جوانان برومندمان از لب مرزها به گوش می رسد, فسادهای اینچنینی آن هم از نمایندگانی که باید حافظ بیت المال باشند, اصلا قابل توجیه نخواهد بود و امیدواریم برخوردی جدی با نمایندگان مجلس شود.

مجله شمالگردی

0