پیامک فلسفی 4629

جدیدترین اس ام اس های فلسفی ..

پیامک فلسفی , اس ام اس فلسفی

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

پیامک فلسفی , اس ام اس فلسفی , پیامک های فلسفی , اس ام اس های فلسفی , جدیدترین اس ام اس های فلسفی , جدیدترین پیامک های فلسفی , سخنان بزرگان , پیامک سخنان بزرگان , اس ام اس سخنان بزرگان

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

از عقابی پرسیدند :

آیا ترس به زمین افتادن را نداری ؟

عقاب لبخند زد و گفت :

من انسان نیستم كه با كمی به بلندی رفتن تكبر كنم !

من در اوج بلندی نگاهم همیشه به زمین است ..

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

تقریبا همه ی مردم بخشی از عمرشان را

در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند

تلف می کنند !

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

اینجا سرزمین واژه های وارونه است :

جایی که گنج, ” جـــــنگ ” می شود

درمان, ” نامــــــــــــــــــــرد ” می شود

قهقه , “هــــــق هــــــق” می شود

اما دزد همان “دزد” است

درد همان “درد”

و گـــــــــــــرگ همان گــــــــــــــــــرگ ..

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

این چهار اصل توی زندگی خیلی مهم هستند :

الماس از تراش

و انسان از تلاش می درخشد

صادق باش هنگامی که فقیری

ساده باش وقتی که ثروتمندی

مودب باش وقتی که قدرتمندی

و سکوت کن هنگامی که عصبانی هستی ..

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

بخت و اقبال اصطلاحي است كه ضعفا به كار مي برند و عذر و بهانه اي براي ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور ندارند.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

به حرف آن هایی که تو را دشمن خود می دانند، غافل نشو. آن ها اشتباه های تو را به خوبی می دانند و به رخ تو می کشند. از این فرصت استفاده کن و اشکالات خود را اصلاح کن ..

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

با هر ناراحتي كوچک خشمگين شدن و به ديگران پريدن, نشانه غرور بي اندازه يا كم عقلي است.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

چیزی که ســرنـوشـت انسان را مـی سازد , “ استعدادهایش ” نیسـت ,” انتخابهایش ” اسـت ..

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

“وقتی برای محبوبیت و پیروی دیگران چیزهای زیادی را قربانی کنید، شخصیتتان گم خواهد شد.”

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

افرادی که برای دعای باران به بالای تپه می روند، به کار خود ایمان ندارند. فقط آن هایی ایمان دارند که چتر خود را نیز به همراه می برند.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

گرز بزرگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند. مثل چینی

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

خويشتن داري به انسان غرور مي بخشد، زيرا احساس مي كنيد كه عواطف خود را آگاهانه، روشن كرده و خويشتن را به سوي ارزشهايي برتر هدايت مي كنيد.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

اگر کسی از تو شکایتی کرد و خواست تو را به نزد قاضی ببرد با او صلح کن چرا که اگر این کار را قبل از رسیدن به قاضی نکنی باید در زندان بمانی و تا آخر خسارت را به شاکی بدهی.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

هرگاه كه دردمندي را هنگام درد كشيدن ديده ام، از شرم اش شرمسار شده ام، زيرا به ياري برخاستن من غرور اش را پايمال كرده است.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. مثل آرژانتینی

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

وقتی که کار بدی انجام دادی از آن توبه کن و این توبه تو باید پنهانی باشد. برای گناه آشکار نیز توبه ی آشکار نیاز است.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

خودخواهي، قانون نمايش (پرسپكتيو) ادراك ما است. مطابق اين قانون چيزهاي نزديك، بزرگتر و سنگين تر به نظر مي رسند، در حالي كه وزن و اندازه همه چيزهايي كه دور هستند كاهش مي يابد.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

آن چیزی که سرچشمه ی همه ی بدی هاست خود پول نیست، بلکه علاقه و عشق افراطی و جنون آمیز به آن ریشه بدی ها می باشد.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

یک آموزگار خام می تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

“کمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید. کمتر بخورید، بیشتر بجوید. کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید. کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید. و بعد خواهید دید که همه چیزهای خوب از آنِ شما خواهد شد.”

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد

که بال برای پرنده

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

زندگی یعنی

جستجوی دائم.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

برای انسان تیره بخت

مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

در میان همه آلام و مصیبت ها

تنها یاد خداوند

انسان را تسلی می دهد.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

غیر ممکن ها را انجام دادن

نوعی لذت است.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

سخن را

زیوری جز راستی نیست.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

رُلهایی که در صحنه زندگی به عهده ما واگذار شده است

به انتخاب و اختیار ما نبوده و تنها وظیفه ما این است

که آنها را به خوبی بازی کنیم.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

آنچه سبب امنیت روح می شود

ایمان است.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ،

بکوش که کمال آنچه هستی باشی.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

عمری را تلف کردم

تا بفهمم فهمیدن همه چیز

لازم نیست.

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

اگر دیدی
آدمی با تنهاییش
لذت می برد !
بدان راز قشنگی در دلش دارد
و اگر توانستی حریم این تنهایی را بشکنی
بدان تو از رازش قشنگتری…

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

ﻳﻚ ﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ…
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺪ
ﻭ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻣﻔﻬﻮﻡ “ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺖ” ﺭﺍ ﺩﺭک ﻧﻜﺮﺩ!!!

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

ﯾـﮑـﯽ ﺑـﻬـﻢ ﮔـﻔـﺖ: ﺧـِﯿـﻠـــــی َاﺫﯾـﺘِـت کـردَﻥ؟؟؟
ﮔُـﻔـﺘَـﻢ ﭼـِﻄـــــﻮﺭْ؟
ﮔـُﻔـﺖ: ﺁﺧِـــه خـیـلـی قَـﺸـنـﮓ ﻣـﯿـﺨَـــﻨْـﺪﯼ!!!
در زندگی
مثل یك ” تمبر ” باش ،
به یك ” هدف ” بچسب
و اون رو به ” مقصد ” برسون …..

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

عجب دنیاییست !

در کله پزی ها هم زبان از مغز گرانتر است !

درست مثل جامعه که چرب زبانها از عاقلان ارزشمندترند !

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

من و دنیا ..

همدیگر را رنگ میکنیم ،

من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید ! . .

من . .

روزهای اونو ! . .

اون . .

موهای منو ! . .

” احمد شاملو “

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺍﺳﺖ

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ ﺑﺎﺧﺘﯽ !

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

میلیون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط موش ها و

سنجاب هایی کاشته شدندکه دانه هایی را مدفون کردند و

سپس جای مخفی آن را فراموش کردند.

خوبی کن و فراموش کن…

روزی رشد خواهد کرد…

.

پیامک فلسفیاس ام اس فلسفیپیامک های فلسفیاس ام اس های فلسفی

.

بخش پیامک مجله شمالگردی

1+

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

  • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
  • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *