چرا ما گناه میکنیم مگه مسلمان نیستیم ؟

شخصی از حضرت آیت الله بهجت پرسید چرا ما گناه می کنیم, مگر ما مسلمان نیستیم, علت ارتکاب ما به گناهان چیست ؟

علت گناه کردن

نقل هایی از بزرگان : شخصی از حضرت آیت الله بهجت پرسید چرا ما گناه می کنیم, مگر ما مسلمان نیستیم, علت ارتکاب ما به گناهانمان چیست ؟

گناه , چرا گناه می کنیم , علت گناه , دلیل گناه کردن , مسلمان , اسلام ,

حضرت آیت الله بهجت در پاسخ فرمودند : کسی که بداند در مرأی [ = معرض دید ] و مسمع [ = معرض شنیدن ] خدا است, نمی تواند گناه کند, تمام انحرافات ما از این است که خدا را ناظر و شاهد نمی بینیم.

مجله شمالگردی

1+