نیش زنبور موجب نابودی سلول های سرطانی خواهد شد

جلوگیری و نابودی سلول های سرطانی با نیش زنبور ..

جلوگیری و نابودی سلول های سرطانی با نیش زنبور

سلامت : متاسفانه در زندگی امروزه سرطان در جوامع مختلف بشر بسیار فراوان شده است و محققین این امر همواره در صدد پیدا کردن راهی برای پیشگیری و نابودی سلول های سرطانی بوده اند که در تازه ترین تحقیقات خود به این دست یافته اند که نیش زنبور میتواند سلول هاس سرطانی را نابود کند.

سلول های سرطانی , نابودی سلول های سرطانی , رشد سلول های سرطانی , سلول سرطانی , سرطان , درمان سرطان , پیشگیری از سرطان , جلوگیری از سرطان

 

نوعی از زنبور برزیلی به نام ” پولیبیا پالیستا ” زمانی که مورد حمله شکارچیان وحشی قرار می‌گیرد برای حفاظت از خود زهری را ترشح می‌کند که حاوی سم MP۱ بوده و خاصیت ضدسرطانی دارد, عملکرد این سم به صورت انتخابی است.

بدین صورت که تنها هدف آن سلول‌های سرطانی هستند و به سلول‌های سالم آسیبی نمی‌رساند.

پژوهشگران معتقدند که عملکرد انتخابی این سم مربوط به خواص غشاء سلولی می‌شود.

در غشاء سلولی فسفولیپیدهایی به نام‌های فسفاتیدیلسرین (PS) و فسفاتیدیل اتانل آمین (PE) وجود دارند که محل آنها در سلول‌های سالم در بخش درونی غشاء رو به داخل بوده و در سلول‌های سرطانی در بخش خارجی غشاء رو به بیرون است.

پژوهشگران به منظور شناسایی عملکرد سم MP۱ آزمایشی را روی مدل‌های آزمایشگاهی غشاء سلولی به انجام رساندند و این غشاها را در معرض سم MP۱ قرار دادند.

نتایج به دست امده حاکی از آن بود که حضور PS سبب می‌شود اتصال MP۱ به غشاء سلولی به مقدار ۷ تا ۸ برابر تقویت شود.

این در حالیست که PE به سم MP۱ کمک می‌کند تا سریعتر در غشاء اختلال ایجاد کند. سوراخ‌هایی که این سم در حضور PE در غشاء سلول‌ها ایجاد کرد ۲۰ تا ۳۰ برابر بزرگ‌تر بود.

شمال گردی / مهر

 

0