جاذبه های گردشگری گیلان - رشت

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی ” سردار جنگل “

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی ..

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی

جاذبه های گردشگری گیلانرشت : یکی از جاذبه های گردشگری این خطه که نماد دلاوری و عدالت خواهی مردمان استان گیلان نیز می باشد, آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی واقع در جنوب شهر رشت , در محله سلیمان داراب گورستان سلیمانداراب  می باشد.

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان جنگلی , تصاویر میرزا کوچک خان جنگلی , قیام میرزا کوچک خان جنگلی , فوت میرزا کوچک خان جنگلی , شهادت میرزا کوچک خان جنگلی , آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان , شهادت میرزا کوچک خان , فوت میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان جنگلی ,

برخی دیگر از مشاهیر بنام مدفون در گورستان سلیمان داراب : محمدی انشایی , ابراهیم فخرایی , میرزا حسین خان کسمایی , جهانگیر سرتیپ پور , شیون فومنی , اسماعیل جنگلی , دکتر عطاء الله فریدونی , دکتر محمود بهزاد , نصرت رحمانی , فرهنگ دلجوی توحیدی و ..

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان جنگلی , تصاویر میرزا کوچک خان جنگلی , قیام میرزا کوچک خان جنگلی , فوت میرزا کوچک خان جنگلی , شهادت میرزا کوچک خان جنگلی , آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان , شهادت میرزا کوچک خان , فوت میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان جنگلی ,

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان جنگلی , تصاویر میرزا کوچک خان جنگلی , قیام میرزا کوچک خان جنگلی , فوت میرزا کوچک خان جنگلی , شهادت میرزا کوچک خان جنگلی , آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان , شهادت میرزا کوچک خان , فوت میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان جنگلی ,

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان جنگلی , تصاویر میرزا کوچک خان جنگلی , قیام میرزا کوچک خان جنگلی , فوت میرزا کوچک خان جنگلی , شهادت میرزا کوچک خان جنگلی , آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان , شهادت میرزا کوچک خان , فوت میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان جنگلی ,

 

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان جنگلی , تصاویر میرزا کوچک خان جنگلی , قیام میرزا کوچک خان جنگلی , فوت میرزا کوچک خان جنگلی , شهادت میرزا کوچک خان جنگلی , آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان , شهادت میرزا کوچک خان , فوت میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان جنگلی ,

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان جنگلی , تصاویر میرزا کوچک خان جنگلی , قیام میرزا کوچک خان جنگلی , فوت میرزا کوچک خان جنگلی , شهادت میرزا کوچک خان جنگلی , آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی , عکس میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان , شهادت میرزا کوچک خان , فوت میرزا کوچک خان , قبر میرزا کوچک خان جنگلی ,

توجه : برای آشنایی بیشتر با این مبارز وطن پرست , عدالت خواه و استقلال طلب اینجا کلیک کنید : زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی

یادمان باشد هرسال یازدهم آذر , سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی را گرامی بداریم.

مجله شمالگردی

0