جاذبه های گرگان - گلستان

خانه تاریخی کبیر گرگان , منزل شیخ کبیر

خانه تاریخی کبیر گرگان ” شیخ کبیر ” مربوط به اواخر دوره قاجار می باشد. منزل شیخ کبیر یا همان خانه تاریخی گرگان در خیابان 5 آذر , نزدیک به میدان سرخواجه قرار دارد.

خانه تاریخی کبیر گرگان

جاذبه های گلستانگرگان : خانه تاریخی کبیر گرگان  ” شیخ کبیر ” مربوط به اواخر دوره قاجار می باشد. منزل شیخ کبیر یا همان خانه تاریخی گرگان در خیابان 5 آذر , نزدیک به میدان سرخواجه قرار دارد.

خانه تاریخی کبیر گرگان , خانه کبیر گرگان , خانه تاریخی , جاذبه های تاریخی گرگان , جاذبه های تاریخی گلستان , شمال , شمالگردی , شمال ایران , جاذبه های گرگان , جاذبه های گلستان , جاذبه های گردشگری گلستان , جاذبه های گردشگری گرگان , گلستان , گرگان

اثر تاریخی و باشکوه خانه تاریخی کبیر گرگان در 8 اسفند سال 1377 با شماره ثبت 2274 به عنوان یکی از آثارهای ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه تاریخی کبیر گرگان , خانه کبیر گرگان , خانه تاریخی , جاذبه های تاریخی گرگان , جاذبه های تاریخی گلستان , شمال , شمالگردی , شمال ایران , جاذبه های گرگان , جاذبه های گلستان , جاذبه های گردشگری گلستان , جاذبه های گردشگری گرگان , گلستان , گرگان

خانه تاریخی کبیر گرگان , خانه کبیر گرگان , خانه تاریخی , جاذبه های تاریخی گرگان , جاذبه های تاریخی گلستان , شمال , شمالگردی , شمال ایران , جاذبه های گرگان , جاذبه های گلستان , جاذبه های گردشگری گلستان , جاذبه های گردشگری گرگان , گلستان , گرگان

شمالگردی

• این مطلب بروزرسانی خواهد شد, شما نیز می توانید از بخش ارسال مطلب برای ارسال تصاویر یا تغییر در متن اقدام کنید.

0