ابوالهول غول افسانه ای مصر باستان

ابوالهول نام غول افسانه ای در مصر باستان و اسطوره ایدیپ می باشد که مخلوطی از انسان و حیوان با اندامی شبیه به شیر , دارای دوبال همچون بال عقاب و سری شبیه به سر زنان است.

ابوالهول

حتما تا به حال نام ابوالهول را شنیده اید, ابوالهول نام غول افسانه ای در مصر باستان و اسطوره ایدیپ می باشد که مخلوطی از انسان و حیوان با اندامی شبیه به شیر , دارای دوبال همچون بال عقاب و سری شبیه به سر زنان است.

ابوالهول , ابوالهول چیست , عکس ابوالهول , تصاویر ابوالهول , ابوالهول مصر , داستان ابوالهول , افسانه ابوالهول , ماجرای ابوالهول , معما ابوالهول , ابوالهول کجاست , ابوالهول چیست , ابوالهول شیطان , شیطان پرست , شیطان پرستی , ابوالهول نماد چیست

ابوالهول

مصریان باستان معتقد بودند ابوالهول افرادی را که موفق به حل معمای او نمی شدند را می کشت, مصریان باستان ابوالهول را مظهر آفتاب می دانستند.

ابوالهول بزرگ دارای 20 متر ارتفاع و 70 متر طول است که در مصر قرار دارد.

عکس بالا متعلق به سال 1850 می باشد.

بخش سرگرمی مجله شمالگردی

1+