آیه ای امید بخش حک شده بر روی کعبه

آیه ای امید بخش و دلنشین که اوج بخشش و عطوفت پروردگار را به رخ می کشد و موج امید به توبه را در نظر خواننده به راه می اندازد
..

آیه ای امید بخش برای ترگ گناهان

آیه ای امید بخش و دلنشین که اوج بخشش و عطوفت پروردگار را به رخ می کشد و موج امید به توبه را در نظر خواننده به راه می اندازد.

آیه ای امید بخش , آیه امید بخش , زیباترین آیه , بهترین آیه , باحالترین آیه , آیه امید بخش , ترگ گناه , معصیت , گناه کردن , گناه , ترک گناه

نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ

بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم

شمالگردی

1+