استان گلستان

راهنمای سفر به استان گلستان

راهنمای کامل سفر به استان گلستان ..

استان گلستان

معرفی استان گلستان : استان گلستان با وسعتی بیش از 20000 کیلومتر مربع از غرب به استان مازندران , از شرق به استان خراسان , از جنوب به استان سمنان و از شمال به جمهوری ترکمنستان محدود شده است. از لحاظ آب و هوایی, بخش بیشتر استان گلستان دارای آب و هوای معتدل مدیترانه ای  میباشد, اما جلگه گرگان به لحاظ مجاورت با صحرای ترکمنستان, دوری از دریا و کاهش ارتفاعات, تقریبا آب و هوای نیمه بیابانی دارد.

زبان های رایج استان عبارتند از : مازندرانی , ترکمنی و فارسی که اغلب فارسی زبان ها در مرکز استان سکونت دارند, مازندرانی زبان ها در روستاهای نیمه غربی استان و ترکمنی زبان ها بیشتر در بخش شرقی , مرکزی , شمالی و همچنین در گرگان ” مرکز استان ” سکونت دارند.

پیشینه تاریخی این سرزمین دوست داشتنی به 7 هزار سال پیش و در غار کیارام واقع در روستای ” فرنگ ” بخش گالیکش و به دوران پارینه سنگی برمی گردد.

استان گلستان در دوره ی تمدن اسلامی دانشمندان بزرگی همچون ; عبدالقاهر جرجانی , سید اسماعیل جرجانی و بزرگ اندیشمندانی چون سید محمد باقر داماد استرآبادیمیر داماد ” , میر فندرسکی و سراینده بزرگ پارسی  ; فخرالدین اسعد گرگانی سراینده دیوان وزین ” ویس و رامین ” را پرورانده است.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

برای دیدن جاذبه های هر شهرستان بر روی نام آن کلیک کنید.

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبایگلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان , گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

گلستان , سفر به گلستان , استان گلتان , جاذبه های گردشگری گلستان ,   آزادشهر , آق‌قلا ,گز ,ترکمن ,رامیان ,علی‌آباد ,کردکوی ,کلاله , گالیکش , گرگان ,گنبد کاووس ,گمیشان , مراوه‌تپه , مینودشت , رستوران های گلستان , چایخانه های گلستان , هتل های گلستاان , رزرو هتل گلستان , مکان های دیدنی گلستان , مناطق زیبای گلستان ,

.

.

.

سفری خوش و ایمن را برای شما آرزومندیم

شمالگردی

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

 • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
 • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *