اخبار داغ

تصاویری از خرگوش دریایی فوق العاده زیبا !

در اعماق دریا نوعی کرم با نام sea bunnies وجود دارد که بسیار شبیه به خرگوش است, تصاویر این خرگوش دریایی را در ادامه مشاهده خواهید کرد
..

عکس خرگوش دریایی

اخبار داغ : در اعماق دریا نوعی کرم با نام sea bunnies وجود دارد که بسیار شبیه به خرگوش است, تصاویر این خرگوش دریایی را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

خرگوش دریایی , عکس خرگوش دریایی , تصاویری از خرگوش دریایی , تصویر خرگوش دریایی , آبزی , موجودات دریایی

خرگوش دریایی , عکس خرگوش دریایی , تصاویری از خرگوش دریایی , تصویر خرگوش دریایی , آبزی , موجودات دریایی

.

خرگوش دریایی , عکس خرگوش دریایی , تصاویری از خرگوش دریایی , تصویر خرگوش دریایی , آبزی , موجودات دریایی

.

خرگوش دریایی , عکس خرگوش دریایی , تصاویری از خرگوش دریایی , تصویر خرگوش دریایی , آبزی , موجودات دریایی

.

خرگوش دریایی , عکس خرگوش دریایی , تصاویری از خرگوش دریایی , تصویر خرگوش دریایی , آبزی , موجودات دریایی

.

خرگوش دریایی , عکس خرگوش دریایی , تصاویری از خرگوش دریایی , تصویر خرگوش دریایی , آبزی , موجودات دریایی

این موجود آبزی زیبا و دیدنی که خرگوش دریایی نامیده می شود همانند یک حیوان خانگی پشم آلود و با گوش هایی زیبا همواره در آب های ساحلی ژاپن و فیلیپین در میان سایر آبزیان دریایی جلب توجه می کند.

شمالگردی

0