مراسم آیینی فردینه ماه شو

جشن آیینی فردینه ماه شو که در سال 1394 برابر است با دوم مرداد, در کاخ نیاوران برگزار شد. تصاویری از این جشن سنتی مازندرانی ها در ادامه
..

برگزاری جشن سنتی فردینه ماه شو در کاخ نیاوران

اخبار مازندران : جشن آیینی فردینه ماه شو که در سال 1394 برابر است با دوم مرداد, در کاخ نیاوران برگزار شد. تصاویری از این جشن سنتی مازندرانی ها در ادامه ..

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

جشن سنتی فردینه ماه شو در سال نامه مازنی ها جشن آیینی فردینه ماه‌شو با محتوای اجرای خوان نوروزی تبری همیاران پارپیرار, اجرای موسیقی بومی گروه موسیقی پارپیرار, شعر خوانی امیری‌خوانی, پذیرایی با خوراک بومی و اجرای آیین نشا و شالیکاری توسط اجرای یاسمن اسدی شب گذشته پنجشنبه) در محوطه باز ضلع غربی کاخ نیاوران برگزار شد.

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

 

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

فردینه ماه شو , عکس فردینه ماه شو , ماه فردینه ماه شو , جشن فردینه ماه شو , مراسم فردینه ماه شو , فردینه ماه شو مازندران , آداب و رسوم مازندران , فرهنگ مازندرانی ها , جشن های مازندرانی ها

 

 

• دوم مرداد امسال برابر بیه با اول فردینه مای ۱۵۲۷ تبری یعنی ۱۵۲۷/۱/۱ و شروع سال نوی مازرونی ها.

شمالگردی / مازنی خبر

0