اخبار داغ

بازدید رهبری از صفحه فیسبوک منسوب به ایشان ؟!

اخبار داغ : اخیرا عکسی از رهبری با عنوان ” بازدید رهبری از صفحه شخصی خود در فیسبوک ” در شبکه های اجتماعی همراه با پی نوشت اگر فیسبوک
..

صفحه فیسبوک رهبری

اخبار داغ : اخیرا عکسی از رهبری با عنوان ” بازدید رهبری از صفحه شخصی خود در فیسبوک ” در شبکه های اجتماعی همراه با پی نوشت اگر فیسبوک برای رهبری مجاز است پس چرا برای ما فیلتر است, بسیار در هر صفحه ای انتشار یافت, اما واقعیت این است که باز هم اقدامی از سوی فرصت طلبان بوده است.

رهبر , رهبری , خامنه ای , فیسبوک خامنه ای , آقا , حضرت آقا , فیسبوک آقا , سایت آقا , صفحه شخصی خامنه ای

این عکس جعلی بوده و اصل آن متعلق به بازدید ایشان از نمایشگاه فناوری‌های راهبردی در اسفندماه سال ۸۹ است.

رهبر , رهبری , خامنه ای , فیسبوک خامنه ای , آقا , حضرت آقا , فیسبوک آقا , سایت آقا , صفحه شخصی خامنه ای

گردآوری شمالگردی

0