اخبار مازندران

محکومیت دو عضو سابق شورای بابل !

دادگاه تجدید نظر مازندران , پس از بررسی پرونده های دوعضو سابق شورای بابل , حکم صادره ” شلاق و پرداخت وجوهی بابت تضییع حقوق شهرداری بابل ” را تایید کرد
..

جزئیات محکومیت دو عضو سابق شورای بابل

اخبار مازندران : دادگاه تجدید نظر مازندران , پس از بررسی پرونده های دوعضو سابق شورای بابل , حکم صادره ” شلاق و پرداخت وجوهی بابت تضییع حقوق شهرداری بابل ” را تایید کرد.

براساس این حکم, دو عضو اسبق و سابق شورای اسلامی شهر بابل به شلاق و پرداخت وجوهی بابت تضییع حقوق شهرداری بابل محکوم شدند.

دادگاه تجدیدنظر مازندران در تقاضای تجدیدنظر متهمان, که از دادگاه بدوی حکم محکومیت دریافت کرده بودند, پس از بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به اسناد و مستندات، حکم صادره برای دو عضو قبلی شورای اسلامی شهر بابل را تائید کرد.

بر مبنای این حکم, یکی از متهمان به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 200میلیون و 980 هزار و 400ر یال در حق شهرداری بابل به عنوان مبلغ تضییع شده از حقوق این شهرداری محکوم شد.

همچنین متهم دیگر نیز به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون و 980 هزار و 600 ریال به عنوان مال تضییع شده از حقوق شهرداری بابل در حق این شهرداری و بابت اتهام تضییع حقوق بیت‌المال و تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 275 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و ده ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و ضبط مبلغ 275 میلیون ریال مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکوم شد.

این گزارش می‌افزاید، باوجود فشار زیاد و تلاش‌های فشرده‌ای که به دستگاه قضایی وارد شد، دادگاه بدوی و تجدیدنظر مازندران بدون تاثیرپذیری از فشارهای وارده، به صورت مستقل عمل کرده و اقدام به صدور حکم نمود.

شمالگردی / بلاغ

0