گیاهان زینتی

درختچه اسکنبیل – درختچه های زینتی مناسب فضای سبز

درختچه استنبیل یک گیاه کوچک زیبا و فوق العاده برای طراحی فضای سبز.

درختچه اسکنبیل زینتی

گیاه زینتی : درختچه استنبیل یک گیاه کوچک زیبا و فوق العاده برای طراحی فضای سبز , که با نام علمی calligonum polygonoides شناخته میشود و بیشتر در مناطق بیابانی Thar هندوستان یافت میشود.

گیاه زینتی , درختچه اسکنبیل , رشد درختچه اسکنبیل , خاک درختچه اسکنبیل , رطوبت درختچه اسکنبیل , نگهداری از درختچه اسکنبیل , درخت زینتی , درختچه زینتی , گل زینتی , درخت زینتی ,

گیاه زینتی , درختچه اسکنبیل , رشد درختچه اسکنبیل , خاک درختچه اسکنبیل , رطوبت درختچه اسکنبیل , نگهداری از درختچه اسکنبیل , درخت زینتی , درختچه زینتی , گل زینتی , درخت زینتی ,

انتشار جغرافیایی در ایران :

بخش مرکزی : کویر اطراف کاشان , جنوب شرقی , بلوچستان , شرق دشت لوت ..

 

این گیاه معمولا 4 فوت در عرض و 6 فوت در ارتفاع رشد میکند اما گاهی اوقات ممکن است حتی 10 فوت در ارتفاع برسد.

گیاه زینتی , درختچه اسکنبیل , رشد درختچه اسکنبیل , خاک درختچه اسکنبیل , رطوبت درختچه اسکنبیل , نگهداری از درختچه اسکنبیل , درخت زینتی , درختچه زینتی , گل زینتی , درخت زینتی ,

برگ :

بسیار کوچک،بی دوام و زود ریز و یا تقریبا وجود ندارد.

گیاه زینتی , درختچه اسکنبیل , رشد درختچه اسکنبیل , خاک درختچه اسکنبیل , رطوبت درختچه اسکنبیل , نگهداری از درختچه اسکنبیل , درخت زینتی , درختچه زینتی , گل زینتی , درخت زینتی ,

گل :

بسیار کوچک , سفید فام , محوری , با بساک های قرمز رنگ , میوه قرمز فام و غالبا رنگ پریده , بیضی باریک , با انتهای باریک شده , با ابعاد 5-3 * 8-6 میلیمتر , پوشیده از تار کرکهای بلند و نرم , در پائین پهن و سپس منتهی به انشعابات سه بار دو شاخه ای.

این گیاه معمولا در خاک های شنی خشک و در تپه های ماسه دای رشد می کند.

گیاه زینتی , درختچه اسکنبیل , رشد درختچه اسکنبیل , خاک درختچه اسکنبیل , رطوبت درختچه اسکنبیل , نگهداری از درختچه اسکنبیل , درخت زینتی , درختچه زینتی , گل زینتی , درخت زینتی ,

اسکنبیل بسیار مقاوم است و قادر به رشد در شرایط نامطلوب خاک و رطوبت است, همجنین مقاوم در برابر سرما است.

گیاه زینتی , درختچه اسکنبیل , رشد درختچه اسکنبیل , خاک درختچه اسکنبیل , رطوبت درختچه اسکنبیل , نگهداری از درختچه اسکنبیل , درخت زینتی , درختچه زینتی , گل زینتی , درخت زینتی ,

اسکنبیل قادر به تولید از طریق ریشه است و به راحتی توسط برش ساقه قابل تکثیر است.

بخش معرفی درختچه های زینتی مجله شمالگردی

 

0