سربازان آمریکایی حیوانتر از تکفیری های داعش ! +18

جنایات سربازان آمریکایی : تصاویری از زندان ابوغریب عراق در می سال 2004 ..

جنایات سربازان آمریکایی در عراق

اخبار داغ : انتشار تصاویری از زندان ابوغریب عراق در می سال 2004 ” شکنجه هایی که تنها باید پست ترین وجدان را داشته باشید تا به انجام آها رضایت دهید ” اما سربازان آمریکایی در آن سالها بی گناهان زیادی را مورد شکنجه قرار دادند, به دختران و زنان زیادی تجاوز کردند, که در نهایت موجب رسوایی عظیمی برای دولت مردان آمریکایی شد.

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

جهان در حالی پا به عرصه هزاره سوم نهاده است که سخن از حقوق بشر بسان یکی از کلیدی ترین خواسته های جامعه جهانی است، منتها در این میان شماری از قدرت های بین المللی جهت تثبیت و یا ارتقای موقعیت بین المللی شان گاها به این حربه متوسل می شوند. دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی در عصر کنونی همواره و ظاهرا خود را در صف اول حمایت از حقوق بشر قرار داده است.

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

••• عکس های بیشتر در ادامه ..

ماه می 2004 یادآور یکی از روزهای ناخوشایند حقوق بشر در گیتی تلقی می شود. در سیزدهم این ماه سناتورهای آمریکایی قریب به 1800 تصویر دلخراش را پشت درهای بسته مشاهده نمودند. عکس هایی که حکایت از شکنجه فجیع عراقی ها در زندان ابوغریب توسط نیروهای آمریکایی داشت.

سناتورهای آمریکایی بعدها اظهار داشتند که هر یک از عکس ها را تنها برای چند ثانیه مشاهده نموده و باور نمی کردند که این طرز شکنجه کار آمریکایی ها باشد که در جهان مدعی لیبرال بودن، قانون ترسی و برخورد و رفتار دوستانه هستند.

سناتورهای فوق که نظر خود را با خبرنگاران در میان نهاده بودند اظهار داشتند که می دانستند که پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 دستور اعمال خشونت در موارد لازم به بازجوهای سازمان های امنیتی از جمله «سیا» داده شده ولی نه به صورتی که در عکس ها دیده می شد.

بانوی 21 ساله سرجوخه «لیندی اینگلند» که عکس او در حال کشیدن یک زندانی عراقی با طناب روی زمین در رسانه ها چاپ شده بود به تلویزیون کلرادو گفت که در ابوغریب به دستور بالا شکنجه می دادند. وی می گوید به آنان گفته شده بود که در آستانه کار تحقیق، وضعیت را برای زندانیان به صورت جهنم در آورید تا هنگام بازجویی اعتراف کنند.

لیندی اینگلند می گوید : «ما می دانستیم که برای یک عرب و مسلمان، گرفتن عکس در حال برهنه بودن چقدر گران تمام می شود. این عکس ها برای ارعاب در بازجویی بود.»

این نظامی زن و دیگر مصاحبه شوندگان تایید کردند که اردوگاه های زندانیان دچار کمبود نظامی محافظ بودند و برای مثال از یک زندان با 3000 زندانی، بیش از 40 تا 50 نظامی حفاظت نمی کردند و لذا، سخت گیری لازم بود.

بلافاصله پس از این رخداد شماری روزنامه های آمریکا از جمله نیویورک تایمز اظهارات یک سرهنگ پلیس افغانستان را چاپ کرده بودند که گفته بود در طول 40 روز بازداشت در دست آمریکایی ها شدیدا شکنجه شده بود.

این سرهنگ اظهار داشته: «در حالی که اورا کاملا برهنه کرده بودند، در وضعیت خلاف اخلاق از او عکس گرفتند تا بعدا وسیله ارعاب و حق السکوت قرار دهند و او بدون جهت 40 روز زیر شکنجه قرار داشت و مانع خوابیدن او شده بودند و بیشتر اوقات هم دست هایش از پشت بسته بود و…»

حال و با توجه به سال گرد آن واقعه فجیع با باز نشر شماری از تصاویر منتشر شده در این باره می پردازیم. شمار زیادی از تصاویر دلخراش می باشند، لذا تماشای آن ها به برخی خوانندگان توصیه نمی شود.

شمالگردی

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

سربازان آمریکایی , تجاوز , جنایت سربازان آمریکایی , جنایات سربازان آمریکایی , سربازان آمریکایی در عراق , جنایت سربازان آمریکایی در عراق , جنایات سربازان آمریکایی در عراق , اخبار داغ , خبر داغ , خبرهای داغ , اخبار داغ , تجاوز , داعش , ابوغریب , زندان ابوغریب

اخبار داغ

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

  • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
  • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *