پیامک طنز و خنده دار 28.2.4

پیامک های خنده دار ..

جدیدترین پیامک طنز , اس ام اس های خنده دار

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

پیامک طنز , اس ام اس خنده دار , پیامک های خنده دار , لطیفه , جوک , اس ام اس های خنده دار , پیامک های خنده دار , جدیدترین اس ام اس های خنده دار , طنز جدید

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

غضنفر پسرش رو میبره آزمایش ببینه دیوونست یا نه؟
دکتره به پسره میگه برو با این آبکش آب بیار
غضنفر میگه این خسته ست بزار من بیارم !

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﯾﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ –
ﯾﮑﻢ ﮐﺎﺭﻡ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﯾﺪﻡ ۷- ۸ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻭﺍﺳﺘﺎﺩﻥ ﻭ
ﺗﺎ ﻣﻨﻮ ﺩﯾﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ :
– ﻋﺎﻓِﯿﺖ ﺑﺎﺷِﺪ
-ﺧﺴِّﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ.
– ﻧﻪ ﻫﻨﻮ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍِﺯﺩ ﻣﻮﻧﺪِﺱ .
-ﻓﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻥ ﺭﻓﺪِﯼ -. ﻫﺎﯼ، ﭼﺸﺎﺩﻭﻥ ﻭﺍ ﺷﺪ.
– ﺍﺻﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻮﺭ ﺍِﺯﺩﻭﻥ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯿﺸﺪ
-ﺣﺎﻻ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺳَﺮﯼ ﻭﺯﻥ .
– ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﯽ ﺻﺪﺍ ﺑِﺰﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﭽﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪ ﮐُﻤِﮑِﺪ …
– ﯾُﺨﺪﭼﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺨﻮﺭ ﺭﺍﺵ ﻭﺍﺷِﺪ ﺁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩِﺩ ﺻَﺘﻤﻪ
ﻧﺰﻧﯽ .…
-ﺧﻮﺭﺩﻧﺶ ﭼِﻘَﺪﻩ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪِﺱ ﮐﻪ ﭘَﺲ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺍَﻧﻘَﺪﻩ
ﺷﺪ؟
– ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﮔﺬِﺷﺪ … ﺍﯾﺸﺎﻻ ﺍِﺯ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﯾﻪ ﻭِﮐﯿﻞ
ﺑﯿﮕﯿﺮ ﺁ ﮐﺎﺭﺍ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺩﺳِﺶ ﺁ ﺧﻮﺩﺩﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﮐﻮﻥ …
– ﺩُﺷِﮏ ﺁ ﻻﺣﺎﻑ ﻣﯿﺒُﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺩ !
ﺍﺻﻦ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺟﺮﺍﺕ
ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺑﺮﻡ |: ((((:

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

آیا می دونستین مریخیا وختی پاشون پیچ می خوره زمین نمی خورن؟
مریخ می خورن
من برم پیِ اکتشافات بعدیم
چقدر باهوشم خدایا ممنونم ازت

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

دیدین بعدازظهرا که آدم میخوابه
بعد یهو پا میشه چه حسی داره ؟!
مخصوصا اگه هیچکی خونه نباشه
لامصب اصن معلوم نیس شبه ؟
روزه؟ امروزه؟ فرداست؟ دیروزه ؟!
همه مردن تو زنده موندی ؟!
تو مردی همه زنده موندن ؟!
خلاصه که خیلی حس بدیه

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

هر کسی باید تو زندگیش یه نفر رو داشته باشه
که وقتی نگاش میکنه دلش یه جوری بشه . . .
من به گوجه سبز یه همچین حسی دارم

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

بچه بودم قرار بود عموم اینا بیان خونمون نذری داشتیم بابام گفت عموت که اومد میری جلوش اگه شیرینی اورده بود میگی عمو خودت شیرینی هستی چرا شیرینی اوردی اگه گل اورد میگی عمو خودت گلی چرا گل اوردی .منم گفتم باشه .خلاصه عمو اومد و دیدم واسه نذری یه گوسفند اورده.
من بچــه بودم میفهمـــی؟؟؟بچـــــــه

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

باباهه تو اداره شلوارش پاره شده بعد رفته یه شلوار دیگه خریده که ۱۵ سانت بلنده !!!!
اومده به مامانه میگه کوتاش کن
مامان گفت : کار دارم …
رفت به دخترش گفت: میتونی شلوارمو کوتاه کنی ۱۵ سانت ؟؟
گفت : بابا من درس دارم فردا امتحان دارما …
هیچی دیگه نشست و خودش ۱۵ سانت کوتاش کرد !!
بعد شب که همه خواب بودن مامانه دلش سوخت, با خودش گفت صبح میره سرکار,شلوار نداره. رفت ۱۵ سانت کوتاش کرد !!!
اول صبح هم که هیشکی بیدار نبود دختره هم ۱۵ سانت کوتاش کرد !!!!!
هیچی دیگه امروز باباهه با شورت رفت سرکار.

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

یـه بــار از معــلـــم ریـــاضیــمــون پرســیــدم واســه چــى ریـــاضــى میـــخــونیـــم؟؟
گـــفــت: واســه نجــــات جــــون آدمـــا
گفتـــم:چـــه ربطـــى داشـــت؟؟
گفـــت: ریـــاضـى خــونــدن بـــاعـــث میـــشــه مــــونگُـــلایـــى مثـــه تو نـــتونن بــــرن پـــــزشـــکـــى!!
تــــاحــــالـــا انقــــــد قـــانـــع نشـــده بــــودم
بــــریــــد کنــــار میــــخــــوام معتــــاد شــــم^_^

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

3روز میشه پسورد وایرلس رو عوض کردم هیچ همسایه ای تحویل نمیگیره !
دیگه جواب سلامم رو هم نمیدن…
امروز همسایه بقلی داشت به اون یکی میگفت :نامرد گدا نذاشت اون سریاله رو کامل دانلود کنم !!

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

این دردها هستند که از چپ و راست به مامی خورند وگرنه ما به هیچ دردی نمی خوریم

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

یه بنده خدایی تو بانک ۱۰۰ میلیون برنده میشه !
رئیس بانک به کارمنداش میگه کى میتونه بره بهش یجورى خبر بده تا سکته نکنه !؟؟
یکی از کارمندای بانک داوطلب میشه و میگه من میتونم ٬
خلاصه کارمنده میره درخونه ى شخص برنده و میگه :
اگه ۱۰۰ میلیون توو بانک برنده بشى چیکار مىکنى؟
یارو میگه : ۲۰۰ هزار تومنش رو میدم به تو ٬
کارمند بانک همونجا سکته میکنه !!!

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

اونقد گوشی تو دستمه که
.میذارمش زمین گریه میکنه .
بغلی شده بی تربیت 😐

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ چندتا دوست دارین
ﻣﻨﻮ ﺑﺎﯾـــــــــﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!!
“دوسم دارین یا خودمو بندازم؟؟


<//>
_\\_
████
╬╬
╬╬
╬╬
╬╬
╬╬
╬╬
╬╬
╬╬

بندازم؟؟

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

درسته پول شخصیت نمیاره
ولی
بی پولی میرینه تو شخصیت ادم

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

من تو زندگیم فقط یه بار تو قرعه کشی برنده شدم
اونم سال دوم دبستان بود که معلممون می خواست از یه نفر درس بپرسه و قرعه به اسم من افتاد…!!! 😛

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

خداییش دقت کردین چن وقته آمار دزدی از منازل به شدت کاهش یافته
چون توهر خونه ای دو سه نفر تو شبکه اجتماعی تا صبح بیدارن

حالا قراره دزدا تظاهرات کنن 😛

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

آدم تو زندگیش همه چیزو راحت از دست میده
جز وزنشو!
لامصب…

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

شوهر عمم جوری نگام میکنه….

انگار نقصیر منه عمم و گرفته… 😐

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

زمانی که اخلاق شوهرتون خوب میشه 2 راه دارین:
یا بهشون تافت بزنید که همون حالت بمونن
یا اینکه پیف پاف بزنید که در اوج بمیرن و آخرین خاطره ایی که ازشون براتون باقی میمونه خوب باشه!!!

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

پول چرک کفه دسته
و زن مایع دستشویی …
می شوره می بره 🙂

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

تمام آرزوهایم را بر روی کاغذ نوشتم و در آب انداختم…
تا الان که اتفاق خاصی نیفتاده…
خداکنه حداقل دست ی آشنا نیفته…

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

به شکمم گفتم راحتیا، من کار میکنم تو میخوری.

شکمم عصبانی شد گفت، میخای من کار کنم تو بخوری.

از من به شما نصیحت، با شکمتون بحث نکنین، اعصاب ندارن 😐

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

زن وشوهر دعواشون میشه زن زنگ می زنه به مادرش میگه
مامان من میخوام چند روز بیام خونه تون وشوهرم را تنبیه کنم .
مادر میگه نه دخترم این شوهرت نیاز به یک تنبیه بزرگتر داره!!
من میام خونه تون !!!!

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

‏بالاخره معادل فارسی سلفی هم درست شد
یعنی بگم میمیری از خنده
خویش انداز :)))))))

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ . . .
ﺭﻓﯿﻘﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻦ،
ﺧﻮﺩﺗﻢ ﯾﻪ ﺯﻭﺭﯼ ﺑﺰﻥ !!!!!!

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

دادام دام دارس امنم تو دام داری دادام دام دارم….
فقط ی اصفهانی میتونه بخونه…… :)))
ترجمه :برادرم دامداری دارد و من نیز در دامداری او دام دارم.

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

خندیدن، خوب است قهقهه، عالی است گریستن، آدم را آرام می کنداما…باور کنید فحش دادن چیزی دیگریست….

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

امروز یه دختره با پورشه جلو پام ترمز زد گفت:
بیا منو بگیر ..
یه خونه دارم ,چندتا ویلا توشمال دارم ,این ماشین زیر پامو ب نامت میزنم ,کلی پول هم میریزم ب حسابت
ولی من قبول نکردم )
میدونید بچه ها اخلاق واسه من خیلی مهمه اون باید اول سلام میکرد:|

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

به بابام زنگ زدم میگم: تصادف کردم الان بیمارستانم.

میگه: خب حالا یه دونه از جون هات کم شد.

هنوز مونده تا گیم اُوِر شی از دستت راحت شیم 😐

فکر کنم منو از تو سطل ماست پیدا کردن!!! 😐

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻝ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﻳﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩﻥ

ﻣﻴﮕﻪ عیبی ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﮔﺬﺷﺘﻢ

ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺩﺭﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺶ ﺑﺸﻪ

ﺍﻟﻬﯽ ﺧﺮﺝ ﺳﺪﺭ ﻭ ﮐﺎﻓﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﺍﺵ ﺑﺸﻪ

ﺍﻟﻬﻲ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﻧﺘﺶ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺮﻡ ﻓﻠﺞ ﺑﺸﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ 😐

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

قضاوت نکردن دیگران آرامش می بخشد، اما حال نمی دهد.

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

هنگام عصبانیت تصمیم نگیر، هنگام خوشحالی هم همینطور… کلا تصمیم نگیر!

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

امید را در چشمان جوانی نوزده ساله دیدم که با اینترنت سیم کارت ایرانسلش

سعی در دانلود فیلم چهار ساعته اجرای اسکار با کیفیت HD داشت!

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﺳﻌﺪﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﻥ؟

ﭼﻮﻥ ﺳﻌﺪﯼ ﻣﯿﮕﻪ: ﺑﺮﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﻦ، ﻣﮕﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﺎﺭ

ﻭﻟﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯿﮕﻪ: ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮﯼ ﺑﺸﯿﻦ ﻭ ﮔﺬﺭ ﻋﻤﺮ ﺑﺒﯿﻦ!

ﺧﯿﻠﯽ ﺁﻗﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻆ

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

یکی از دلایلی که تا حالا من ازدواج نکردم اینه که، دلم میسوزه واسه اون بچه ای که من قراره تربیتش کنم

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﺍش کوچیکم ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻧﻘﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﺭﭺ ﺧﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﯼ.

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

رفتم خواستگاری دختره می گه شما ماشین داری؟ می گم آره دوتا.

یکیش مال خودمه یکیش مال مادرم که اون زیاد ازش استفاده نمی کنه و دست خودمه.

می گه ماشینتون چیه؟ می گم مال خودم ماشین ریش تراش و مال مامانم لباسشویی.

خانواده اعصاب نداشتن، تا دم در خونه دنبالمون کردن.

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

مردی در حاشیه خیابان بساط پهن کرده بود؛

زردآلو هر کیلو ۲۰۰۰ تومن،

هسته زردآلو هر کیلو ۴۰۰۰ تومن.

یکی پرسید چرا هسته اش از زردآلو گرونتره؟!

فروشنده گفت چون عقل آدم رو زیاد می کنه.

مرد کمی فکر کرد و گفت یه کیلو هسته بده. خرید و مشغول خوردن که شد با خودش گفت:

چه کاری بود، زردآلو می خریدم هم خود زردآلو رو می خوردم هم هسته شو، هم ارزون تر بود.

رفت و همین حرف رو به فروشنده گفت، فروشنده گفت: بعله، نگفتم عقل آدم رو زیاد می کنه؟

ببین چه زود اثر کرد.

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

موندم بعضیا چه جوری هر روز خودشونو تحمل می کنن؟

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

آخرین باری که خانواده ام به من افتخار کردن اون موقعی بود که جدول ضرب رو کامل حفظ کردم.

از اون موقع به بعد موفقیت چشمگیری نداشتم.

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

اعتراف میکنم تا همین چند سال پیش فکر میکردم از قاشق چای خوری چای میخورن !!!!

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

اعتراف می کنم بچه که بودم یه مغازه دار داشتیم . هر موقع میرفتم مغازش هرچی ازش می خواستم می گفت یکی یا ده تا ؟
بعد تصمیم گرفتم بزرگتر که شدم پول در بیارم تاهر موقع اینا پرسید با غرور بگم ده تا.ولی
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
حالا هم که بزرگ شدم هیچ غلطی نکردم . هنوز هم یکی می خرم تازه همینم از وقتی بابام پول توجیبیم را قطع کرده نسیه می خرم:(((
دی

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

اعتراف میکنم اجازه بده باشه اعتراف می کنم، نزن آقا اعتراف میکنم که:
این برآمدگی روی موس پد های کامپیوتر که برای راحتی مچ دسته، من مدت ها فکر می کردم برای اینه که موسو بذاری روش و با اعتماد به نفس این کارو می کردم
آخه خیلی شبیه موس بود بعله دیگه اینجوری بودم من….

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

خنده دار نیست اما تاسف باره
دیروز داشتم از یه جایی رد میشدم
دوتا پسر 12/13 دیدم یکیشون داشت سیگار میکشید!!!
منم حس انسان دوستانه ام بهم گفت که راهنماییش کنم
گفتم اقا پسر سیگار خیلی بده نکش بخصوص الان که خیلی برات زوده
اونم در جواب گفت: اشکال نداره !! تازه مگه تو پولشو میدی!!
دلم میخواد میکشم
منم اینو که شنیدم حرصم گرفت
گفتم: نه منظورم اینه سیگار کمه برات
راست میگی اصلا به من چه
تریاک بکش حشیش بکش والاااا
بغل دستیش عاقلتر بود بهش گفت احمق اون خوبیتورو میخواد.
دوره راهنمایی کردن هم به سر اومده متاسفانه

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

مامانم موهامو خرگوشی بسته
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من مو دارم 🙁

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

ساعت هشت صبح افتاب همچین پهن میشه که کم مونده بیاد بگه
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من 12 ظهرم
والا

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

اغا جنس ایرانی نخرید چون خیلی بی کیفیته خیلی بدرد نخوره و زود خراب میشه و از این حرفا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من دشمنم و میخوام شما رو تو فقر و جهالت و وابستگی نگه دارم

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

امروز کلی دوستامو نصیحت کردم که آدم بشن
آره دیگه ما اینیم …………
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من ارشادکننده ام

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

من : مامانم اون لباس که تازه خریدمش کجاست
مامان: فکر می کردم احتیاجی بهش نداری باهاش شیشه هارو پاک کردم. اون لباسو بپوش که ماه پیش تو حراجی پاریس خریدیش و کلی پول خرجش کردی.
من: اون نمیشه اونو دو سه بار پوشیدم دیگه خز شده
مامان: اون لباس که عموت از دبی برات خریده بود بپوش.
من: با اینه از رنگش خوشم نمیاد می پوشم. فعلا میرم با مازراتیم یه دور می زنم
.
.
.
.
.
الکی مثلا ما پولداریم. این لباس هم که تنمه مال 14 ماه پیش نیست

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

یک ماه دیگه امتحان کنکور دارم حالا دیگه وقتشه درسا رو یه مرور کلی کنم
.
.
.
.
الکی مثلا من تنبل کلاس نیستمو، و واسه کنکور روزی 16 ساعت درس می خوندم…
🙂

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

پیشاپیش فرا رسیدن امتحانات نوبت دوم و استرسش رو به همه دوستان تسلیت میگم 🙁
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من خرخونم !

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

امروز مدیرمون بدلیل شیطونی زیاد اخراجمون کرد…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلن وزهر الکی مثلن وحناققققققققققق الکی مثلن درد الکی مثل ومرض الکی مثلن وکوفت…مگه زندگی بازیچس بااینجور کلماتتون… دارم میگم اخراج شدم..میــــــــــــــــفهمـــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

اه اه..جامعس ماداریم!!!!
.
.
.
.
.
الکی مثلن من الان از خوشحالی سکته نمی کنم..از الکی مثلنم متنفرم…^_^

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

آدم مست باشه ، اما پست نباشه !
آدم سر کار باشه ، اما سربار نباشه !
آدم بیکار باشه ، اما بی عار نباشه !
آدم بی کس باشه ، اما ناکس نباشه !
آدم بی صفا باشه ، اما بی وفا نباشه !
آدم دلتنگ باشه ، اما دل سنگ نباشه !
خلاصه کنم . . .
آدم مرد نباشه ، اما نامرد هم نباشه !
کدوم باشه بهتره؟
الکی مثلا من زخم خورده روزگارم .

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

نونوایی از جمعیت داره منفجر میشه یه یارو اومده میگه اینا همه توی صف هستن ؟‎‏ ‏
گفتم پـَـــ نــه پـَـــ اینا اومدن شاطرو تشویق کنن‎‏ ! ‏

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

محکم زدم زیر گوشش برگشته میگه کار بدی کردم ؟‎‏ ‏
گفتم پـَـــ نــه پـَـــ خواستم قدرت انگشتا و چرخش مچمو تست کنم‎‏ ! ‏

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

به دوستم میگم : نمره ها رو زدنا !!! میگه : با شماره دانشجویی ؟‎‏ ‏
میگم : پ ن پ با شماره کفش ، اونایی هم که دمپایی داشتن رو هم مردود کرده‎‏ ! ‏

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

اومدم در قابلمو رو بردارم و یه ناخنک بزنم که یهو دستمو کشیدم ! بابام که داره قهقهه میزنه میگه داغ بود ؟؟؟؟؟‎‏ ‏
با عصبلانیت گفتم پـَـــ نــه پـَـــ اتصالی کرده بود برق گرفت‎‏ !!! ‏

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

رفتم کارخونه بابام به منشیش میگم : بابام هست ؟ میگه آره میخوای بری تو ؟‎‏ ‏
گفتم پ نه پ فقط میخواستم آمارشو بگیرم یه وقت شیطونی نکنه‎‏ ! ‏

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

به داداشم میگم مگس نشسته رو مانیتور ، میگه بکشمش ؟‎‏ ‏
میگم پ نه پ بهش بگو بیاد عقب وگرنه چشماش ضعیف میشه‎‏ ! ‏

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

مستند حیات وحش میدیدم ، دوستم میگه اون شیر سفیده میگن نادره ، درسته ؟‎‏ ‏
میگم پ نه پ اون قادر داداششه ، نادر رفته نون بگیره‎‏ ! ‏

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

بچه تازه به دنیا اومده و از بیمارستان آوردیم خونه خوابیده ، فامیلمون اومده میگه آخی خوابه ؟؟؟‎‏ ‏
میگم پَ نَ پَ زدیمش تو شارژ ! دکترا گفتن ۷ – ۸ ساعت اول خوب بزارین شارژ بشه بعد ازش استفاده کنین وگرنه ‏خوب ‏گریه نمیکنه

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

تصادف کردم، طرف شاگرد از جلو تا عقب کلا مرخص شده. عکسشو به دوستم نشون دادم. میپرسه: تصادف کردی؟ پـَـــ نــه ‏پـَـــ دادم صافکاری اینجوریش کرده که راحت تر بتونم بپیچم تو کوچه

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

•‏ ‏

با دوستم طبقه سوم بودیم میپرسه آدم از اینجا بیوفته زمین، میمیره؟ پـَـــ نــه پـَـــ بیوفته زمین هوا میره، نمی دونی تا کجا میره ‏‏…‏

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

زنگ زدم ١١٠ میگم دزد اومده خونمون؟ میگه چیزى برده؟ میگم پ نه پ الان نشسته تو پذیرایى منم دارم چایى دم میکنم. ‏زنگ زدم شما هم تشریف بیارین دور هم باشیم

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

با ماشین افتادیم ته دره یارو میگه زنگ بزنم آمبولانس بیاد؟ پـَـــ نــه پـَـــ یه مشکل درون خانوادگیه، خودمون حلش میکنیم

پیامک طنزاس ام اس خنده دارپیامک های خنده دارلطیفهجوک

گرد آوری بخش پیامک مجله شمالگردی

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

  • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
  • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *