جاذبه های گردشگری مازندران

پارک نوشیروانی بابل – جاذبه های تفریحی مازندران

پارک نوشیروانی بابل

جاذبه های گردشگری مازندران : پارک نوشیروانی بابل توسط مرحوم نوشیروانی از خیرین به نام, در بین مسیر بابل به امیرکلا ساخته شده است ..

پارک نوشیروانی بابل

جاذبه های گردشگری مازندران : پارک نوشیروانی بابل توسط مرحوم نوشیروانی از خیرین به نام, در بین مسیر بابل به امیرکلا ساخته شده است.

پارک نوشیروانی بابل ,مازندران , گیلان , گلستان , جاذبه های مازندران , جاذبه های گیلان , گیلان گردی , مازندران گردی , گلستان گردی , شمال , شمال گردی , شمال ایران , جاذبه های شمال , سفر به شمال , سفر به گیلان , سفر به مازندران , شمال گردی , شمالگردی ,   عکس پارک نوشیروانی بابل , تصویر پارک نوشیروانی بابل , آدرس پارک نوشیروانی بابل , جاذبه های بابل , جاذبه های تفریحی بابل , بابل , پارک بابل , جاذبه های بابل , سفر به بابل , بابل گردی , پارک نوشیروانی بابل ,

پارک نوشیروانی بابل دارای محیطی زیبا است که در آن علاوه بر شهربازی محیط آبی ” استخری ” قرار دارد که امکان سوار شدن پدالو هم قرار دارد, علاوه بر مسجد در کنار این پارک , سرویس های بهداشتی نیز تعبیه شده است.

پارک نوشیروانی بابل ,مازندران , گیلان , گلستان , جاذبه های مازندران , جاذبه های گیلان , گیلان گردی , مازندران گردی , گلستان گردی , شمال , شمال گردی , شمال ایران , جاذبه های شمال , سفر به شمال , سفر به گیلان , سفر به مازندران , شمال گردی , شمالگردی ,   عکس پارک نوشیروانی بابل , تصویر پارک نوشیروانی بابل , آدرس پارک نوشیروانی بابل , جاذبه های بابل , جاذبه های تفریحی بابل , بابل , پارک بابل , جاذبه های بابل , سفر به بابل , بابل گردی , پارک نوشیروانی بابل ,

یکی دیگر از وسایل تفریحی موجود در این پارک کشتی وحشت است که طرفداران خاص خودش را دارد.

پارک نوشیروانی بابل ,مازندران , گیلان , گلستان , جاذبه های مازندران , جاذبه های گیلان , گیلان گردی , مازندران گردی , گلستان گردی , شمال , شمال گردی , شمال ایران , جاذبه های شمال , سفر به شمال , سفر به گیلان , سفر به مازندران , شمال گردی , شمالگردی ,   عکس پارک نوشیروانی بابل , تصویر پارک نوشیروانی بابل , آدرس پارک نوشیروانی بابل , جاذبه های بابل , جاذبه های تفریحی بابل , بابل , پارک بابل , جاذبه های بابل , سفر به بابل , بابل گردی , پارک نوشیروانی بابل ,

بعید است کسی به بابل برود و به این پارک نرود.

شمالگردی

0