جاذبه های طبیعی مازندران

دریاچه های تار و هوبر – جاذبه های طبیعی مازندران

دریاچه های تار و هوبر .. آمل .. مازندران

آشنایی با دریاچه های تار و هوبر

جاذبه های گردشگری مازندران : تار و هوبر دریاچه هایی در 30 کیلومتری خاور شهرستان دماوند, زیر دست قله دوبرار آمل قرار دارند که از جمله دریاچه های آب شیرین کوهستانی میباشند. دریاچه های تار و هوبر در ارتفاع بیش از 2900 متر از سطح دریا قرار دارند و راه ارتباطی آنها ” جاده ماشین روی دماوند ” دریاچه ی تار است.

دریاچه های تار و هوبر , daryache tar o hoeyr , amol , mazanadaran , shomal , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,  دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال , مناطق طبیعی مازندران , مکانهای طبیعی شمال , تفریح در شمال  مازندران , آمل , دیدنی های آمل , تفریحگاه های آمل , جاذبه های آمل , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,  مناطق زیبای آمل , مناطق زیبای مازندران , مکان های تفریحی شمال , جاذبه های توریستی شمال , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,جاذبه های آمل , آمل گردی , جاذبه های گردشگری آمل , سفر به آمل , مازندران , سفر به مازندران , شمال , جاذبه های آمل , مناطق دیدنی آمل , مکان های دیدنی آمل , استان مازندران , مناطق دیدنی آمل , آمل , مازندران

دریاچه ‎هاى تار و هویر در فاصله حدود 500 مترى از یکدیگر قرار دارند.

بیشترین درازاى دریاچه تار 3/1 کیلومتر و میانگین پهناى آن 400 متر و درازى دریاچه هویر حدود 900 متر و میانگین پهناى آن 150 متر است.

دو دریاچه بر روى هم نزدیک به 7/0 کیلومترمربع وسعت دارند.

سرشاخه آب‎هایى که به این دریاچه‎ها می‎ریزند, چشمه‎ساران کوه‎هاى قره‎داغ , سیاه‎چال و شاه‎نشین در شمال و آبراهه‎هاى فصلى از جنوب است که قسمتى از آب آنها وارد دریاچه‎ها می‎شود و قسمتى دیگر , آب رود‎هاى تار و هویر را تأمین می‎کنند.

دو دریاچه مرتفع تار و هویر در جناح جنوبی رشته کوه های فیروزکوه در شرق شهرستان دماوند و غرب شهر فیروزکوه واقع گردیده اند.

دریاچه بزرگتر یعنی تار از سطح دریا در حدود 3000 متر ارتفاع دارد, این دو دریاچه در حد فاصل دو رشته کوه به نام خط الرأس مازیا دوبرار شمال خط الرأس زرین کوه در جنوب قرار دارند, در اطراف این دو دریاچه اثری از درخت و بوته زار به چشمه نمی خورد.

دریاچه های تار و هوبر , daryache tar o hoeyr , amol , mazanadaran , shomal , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,  دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال , مناطق طبیعی مازندران , مکانهای طبیعی شمال , تفریح در شمال  مازندران , آمل , دیدنی های آمل , تفریحگاه های آمل , جاذبه های آمل , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,  مناطق زیبای آمل , مناطق زیبای مازندران , مکان های تفریحی شمال , جاذبه های توریستی شمال , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,جاذبه های آمل , آمل گردی , جاذبه های گردشگری آمل , سفر به آمل , مازندران , سفر به مازندران , شمال , جاذبه های آمل , مناطق دیدنی آمل , مکان های دیدنی آمل , استان مازندران , مناطق دیدنی آمل , آمل , مازندران

از چشمه های متعدد در کف آن مقداری نیز توسط ذوب برف های بزگ دامنه شمالی زرین کوه به صورت بهمن زمستان تا حدودی نیز توسط رودخانه کوچک جنوبی قله اصلی دوبرادر تأمین می گردد.

سرریز این دریاچه به صورت بسیار اندک, سرچشمه رودخانه تار محسوب گشته به طور طبیعی با تغذیه از رودخانه های فرعی دیگری تشکیل تار رود را می دهد و به سوی شهر دماوند جاری می شود.

آب و هوای دریاچه در فصول مختلف سال بسیار سرد و همواره در معرض ورزش بادهای غربی است.

طول دریاچه تار در درازترین نقطه به حدود 5/1 کیلومتر می رسد و ماهی قزل آلای خال قرمز و چند نوع ماهی دیگری نیز که توسط دست اندرکاران سازمان حفاظت محیط زیست در سال های قبل به این دریاچه ریخته شده به وفور در آن یافت می شود.

درباره چگونگى تشکیل این دو دریاچه، زمین‎شناسان ” اشتال , 1897 , آلنباخ , 1972 , شهرابى , 1373 ” دیدگاه یکسانی دارند.

دریاچه های تار و هوبر , daryache tar o hoeyr , amol , mazanadaran , shomal , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,  دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال , مناطق طبیعی مازندران , مکانهای طبیعی شمال , تفریح در شمال  مازندران , آمل , دیدنی های آمل , تفریحگاه های آمل , جاذبه های آمل , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,  مناطق زیبای آمل , مناطق زیبای مازندران , مکان های تفریحی شمال , جاذبه های توریستی شمال , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,جاذبه های آمل , آمل گردی , جاذبه های گردشگری آمل , سفر به آمل , مازندران , سفر به مازندران , شمال , جاذبه های آمل , مناطق دیدنی آمل , مکان های دیدنی آمل , استان مازندران , مناطق دیدنی آمل , آمل , مازندران

 

شواهد زمین‎شناسى پیرامون دو دریاچه سبب شده تا آنها بر این باور باشند که در شکل‎گیرى دو دریاچه , عملکرد توأم راندگى مُشا , فشم ” آبیک , فیروزکوه , شاهرود ” و کوه لغز پهلوى جنوبى دریاچه ” زرین‎کوه ” نقش اساسى داشته ‎اند.

بدین‎سان که حرکات جوان این راندگى در زمان کواترنر، سبب رانش به نسبت بزرگى از زرین‎کوه ” رشته کوه‎هاى جنوب دریاچه ” شده و با ایجاد پشته‎اى به بلنداى بیش از 50 متر, سدى طبیعى در برابر روان آب‎هاى سطحى ایجاد و شرایط لازم براى انباشت آب فراهم آمده است.

تیپ شیمیایى آب دریاچه تار , بر اساس مطالعات ” لوفلروین , 1950″ از نوع کلسیم, منیزیم, کربنات “3 –MgCO 3 ” CaCO است.

پیشنهاد ویژه :

بهترین زمان پیشنهادی، خرداد ماه است, داشتن سوخت کافی و زاپاس اضافی و ماشین مناسب برای جاده های خاکی و لباس گرم و جعبه کمک های اولیه پیشنهاد می شود.

برای دستیابی به دریاچه تار راه های متفاوتی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

1. راه جاده ماشین رو خاکی شهر دماوند, آبادی چنار عرب ها, جاده معدن, آخر جاده خاکی, دریاچه تار واقع شده است

2. از طریق جاده ای که از راه تهران , فیروزکوه و نقطه 98 کیلومتری آن یعنی دلیچای منشعب شده و از روستاهای یهر, لی پشت, مومج, دهنار و هویر عبور کرده و در 28 کیلومتری به دریاچه تار رسیده و از ضلع جنوبی آن عبور کرده به جاده ای که از طریق دماوند به دریاچه منتهی می شود متصل می گردد.

3. جاده ماشین روی خاکی در جاده فیروزکوه به آبادی کوچک آرو و رسیدن به پل دلی چای آبادی یَهَر ادامه جاده فوق الذکر

4. مسیر جاده ماشین رو خاکی آبادی سربندان در جاده فیروزکوه به دریاچه تار.

دریاچه های تار و هوبر , daryache tar o hoeyr , amol , mazanadaran , shomal , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,  دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال , مناطق طبیعی مازندران , مکانهای طبیعی شمال , تفریح در شمال  مازندران , آمل , دیدنی های آمل , تفریحگاه های آمل , جاذبه های آمل , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,  مناطق زیبای آمل , مناطق زیبای مازندران , مکان های تفریحی شمال , جاذبه های توریستی شمال , دریاچه تار و هویر , دریاچه های تار و هویر , آمل , مازندران , شمال ,جاذبه های آمل , آمل گردی , جاذبه های گردشگری آمل , سفر به آمل , مازندران , سفر به مازندران , شمال , جاذبه های آمل , مناطق دیدنی آمل , مکان های دیدنی آمل , استان مازندران , مناطق دیدنی آمل , آمل , مازندران

جدا از مسیرهای ماشین رو، پیاده طی کردن مسیر برای رسیده به این دو دریاچه حال و هوایی دیگری دارد, بنابراین در بهترین زمان ممکن برای بازدید از دریاچه ‎هاى تار و هویر , یعنی در اوایل خرداد ماه توسط وسیله نقلیه از شهر دماوند به پل دلی چای و سپس از طریق جاده یهر به آبادی بزرگ هویر وارد می شویم.

سراسر این مسیر درکنار رودخانه دلی چای قراردارد, رودخانه خروشان و گل آلود به صورت مارپیچ طول دره را می پیمایم و آب ها خط الرأس بزرگ قره داغ را به رودخانه حبله رود سرازیر می کند, سرسبزی نشاط آوری سراسر دره آبادی را پوشانده است. از هر سوی دامنه کوه ها جویباران بهاری سرازیر هستند, عطر سُکر آور گلپر در هوا پیچیده است.

از طریق امتداد رودخانه کمی بالاتر از جاده خاکی مسیر را به سوی غرب ادامه می دهید, با عبور از رودخانه سوزچال به تدریج راه با شیب ملایم بالا می رود و به یکباره منظره دریاچه کوچک هویر در زیر قله سوزچال پدیدار می شود, از مسیر به سمت راست خارج شوید, از سراشیبی سنگلاخی پایین بروید و به کرانه جنوبی دریاچه مواج برسید.

به راستی دیدار آب های نیلگون هویر در حالی که تصویر گردنه قله سوز چال با برف چال ها و دیواره هایش در آن افتاده منظره فراموش نشدنی را در خاطره گردشگران حک می کند, از سینه کش سنگلاخی به صورت مارپیچ به سوی غرب مجداً ارتفاع بگیرید, کمی بالاتر, از کنار برفچال کوچکی که می توان فهمید قبلاً به صورت مانع بزرگ که جاده خاکی ماشین روی را مسدود نمود، عبور کنید, یک کفی مسطح و در پشت آن دریاچه بزرگ تار قرار دارد, آب سرد دریاچه از کرانه های شمالی تا جنوبی آن یک دست نلیگون است.

می توانید برنامه های متنوع دیگری را برای روز آینده شامل شنا, ماهگیری, راه پیمایی دور دریاچه، دیدار از کوه دوبرار ” دوبرادر ” صعود به قله زرین کوه را نیز نظر گرفت.

بخش معرفی جاذبه های گردشگری مازندران مجله شمال گردی

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

 • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
 • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *