پیامک فلسفی – 4.2.16

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی ..

پیامک فلسفی

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

پیامک فلسفی , اس ام اس فلسفی , پیامک های فلسفی , اس ام اس های فلسفی , جدیدترین پیامک های فلسفی , جدیدترین پیامک های فلسفی , اس ام اس , پیامک , پیامک جدید , اس ام اس جدید

ًشادمان ترین مردم، بهترین چیزها را در زندگى ندارند، بلکه آنها بهترین “برداشت” را از
زندگى دارند
به امید برداشت های خوب از زندگی
لحظه هاتون پر انرژى
و شاد شاد شاد 😉

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

وقتی کسی را دوست داری باید زیبایی هایش را بیرون بکشی و تلخی هایش را صبر کنی چون هیچکس کامل نیست !

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

همسرت را قبل از ازدواج بیازما
نه یکبار, بارها..
اما بعد از ازدواج آزمایشش نکن!
در آزمونها همراهیش کن.

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

آرامش نتیجه سه عبارت است:
1- تجربه دیروز
2-استفاده امروز
3-امید به فردا …..

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم:
1- حسرت دیروز
2- اتلاف امروز
3-ترس از فردا….

در حالی که آفریدگار مهربان …
گذشته را عفو …
امروز را مدد….
و فردا را کفایت می کند.

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

هیچ روزه داری گرسنگان را درک نمی کند!!
چون امید به افطار دارد … !

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

اگــــــــــــــر
هـدفــی بــرای زنــدگــــی
دلـــی بــــرای دوسـت داشـتـــن
و خـــدایـی بــرای پـــرستـــش داری
خــــــــــو شـــــبــــــَـــــخــــــــــــــــی ……..!

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

گاهــــی راحت تر آن اســـت که با وجــــود اندوهـــی که درونتان مــــوج میزند، لبــــــــخند بــزنید، تا ایــنکه بــخواهیــد به همـــه عالــــــــم علــــــــت غــمگینی خــود را توضـــیح دهیـــد

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

آهنــــــــگ تــند زنــــــــــــــــــدگی برای رقــــــــــــصیدن است نــــــــه دویدن!!!

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

موانع ، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را

از روی هدف بر می‌دارید به نظرتان می‌رسند.

هنری فورد

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمیکند

اسکار وایلد

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

پیروزی یعنی توانایی رفتن

از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق

وینستون چرچیل

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد

آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند

ماهاتما گاندی

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

اگر با دشمنی زیاد بجنگی

بعد از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا میگیرد

ناپلئون

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز

ناپلئون بناپارت

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد

ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند.

کنفوسیوس

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟

من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟

جرج برنارد شاو

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی

مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی

آلبرت انیشتین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است .

والت دیسنی

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

برگه ای کتاب به منزله ی بالهایی هستند که

روح ما را به عالم روشنایی پرواز می دهند .

ولتر

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

نخستین قانون موفقیت تمرکز است .

یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید

مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید .

ویلیام ماتیوس

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم

روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم

شوپنهاور

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

مهم نیست اگر زمین بخورید

مهم دوباره برخاستن است

ونیسنت لمباردی

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که

هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم .

میکل آنژ

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم

آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم

آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم

کنفوسیوس

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند

افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند

پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

جرج برنارد شاو

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است .

سروانتس

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

نبوغ ، جوهر تفکر است .

ژان پل ساتر

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

ازدواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

مارک تواین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای

بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای.

بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا.

جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.

مارک تواین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند.

بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

هلن کلر

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

از همه ناشکری هایم خجالت کشیدم،

وقتی پسر بچه فلجی را دیدم که میگفت:

“خدایا” از تو ممنونم . . .

مرا در مقامی آفریدی که هر کس مرا میبیند تو را “شکر” میکند…

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

شـــــــرمــــــنـــــده مـــی کـــنـــد فـــــــرزنــــــــــد را …

دعــــــــــــای خــــــیــــــــر مــــــــــــــــــــــــادر

در کـــنـــج خـــانـــه ی ســـالـــمـــنـــدان . . .

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود :

فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی !

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد، چه باید کرد؟
گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند!
پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند…

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

خدایا…
من چیزی نمی بینم… آینده پنهان است اما آسوده ام چون تورا دارم … و تو می بینی همه چیز را…
خدایا
به دوستانم عشقی حقیقی… سلامتی … قلبی لبریز از مهر عطا کن;-)

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

یادمان باشد : محبت تجارت پایاپای نیست .

چرتکه نندازیم که من چه کردم و در مقابل توچه کردی .

بی شمار محبت کنیم ، حتی اگر

به هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تربود…

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

از عقابی پرسیدند:
آيا ترس به زمين افتادن را نداری؟
عقاب لبخند زد و گفت :
من انسان نيستم كه با كمی به بلندی رفتن تكبر كنم !
من در اوج بلندی نگاهم هميشه به زمين است …

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

کسی که شخصیتش برای خودش محترم است
با گناه کردن به آن توهین نمی کند

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

بهترین آرایش ها در زندگی :
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

مشکل جوامع امروز این است که
به جای اینکه دانش آموزان را مشتاق به یادگیری کنیم
مجبور به یادگیری میکنیم

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

از لباس کهنه ات خجالت نکش…
از افکار کهنه ات شرمنده باش…

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دوبار مرتکب شوید
چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک “انتخاب” است

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

هميشه براى فرداى بهتر تلاش ميكنيم ولى وقتى فردا مياد به فردا بهترى مى انديشيم…!
پس بگذار امروز بهترى داشته باشيم!

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

این دیگر چه معمایی است که
هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

یکی از بازی های محبوب هموطن هامون بازی با آبروی مردمه

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا به خود یقین دارند
در حالی که دانایان سرشار از شک و تردید اند

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

کسانی خوشبخت هستند که

فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است.

استوارت میل

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند

دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند

زکریای رازی

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

غرور خود را نگهدار ولی برای او زیست نکن.

کارن استیونس

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

آنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه آشیانه بسازد.

نیچه

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

عاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که

نفس کشیدن و زنده بودن .

باربارا دی آنجلیس

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

انسانهای باهوش مسائل را حل میکنند ، نوابغ آنها را اثبات میکنند

آلبرت انیشتین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند

زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند

و همواره هر دو ناامید میشوند

آلبرت انیشتین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

بهتر است دهانت را ببندی و احمق بنظر برسی

تا اینکه بازش کنی و همه بفهمند که واقعاً احمقی

مارک تواین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد:
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد!
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید!
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید! اسکاول شین

 فلورانس اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

دعا خدا را به سوی ما نمی کشد ، بلکه ما را به سوی او می کشاند

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

توکل به خدا چون راه رفتن روی سیم شل است .
تردید و ترس سبب می شود که تعادل و توازن را از دست بدهید و به ورطه تنگدستی و محدودیت بیفتید .
البته اشکالی ندارد چون توکل به خدا نیز مانند سیرک بازی تمرین می خواهد .
مهم نیست که چند بار شکست بخورید ، دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید .
چندی نخواهد گذشت که توازن و تعادل برایتان به صورت عادت در خواهد آمد .

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

هر آنچه آدمی احساس و یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

نقشه زندگی خودرا به دست طراح الهی می سپارم تا اوضاع خودرا کامل و عالی بیابم .

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

شکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است.
وقتی فکری کرده و تشکر میکنیم بیشتر جذب میکنیم.
هر روز صبح به خاطر آنچه که دارید و آنچه که هستید شکرگزاری کنید.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

مهم نیست که دیگران چه می کنند!!
شما برای آنها برکت و حمایت و سعادت بطلبید و گرایشهای سازنده و ارزشمندتان را نثارشان کنید.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

همۀ انسانهای حاضر در این سیاره خاکی ، تمایل به عشق دارند .
مشکل شما هرچه باشد ، با عشق آن را برطرف سازید .
امتحان کنید .
نیروی عشق می تواند اگر نه در کوتاه مدت ، حتماً در بلند مدت همۀ مشکلات را حل کند .
متوجه باشید که ظهور هر مشکل ، می تواند فرصتی برای تشرف به آیین عشق باشد آنهم عظیم ترین نوع عشق که عشق الهی ست .

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

کلامتان را عوض کنید تا جهان شما عوض شود زیرا کلامتان جهانتان است.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

رهایی از ترس یک راه بیشتر ندارد: تبدیل ترس به ایمان

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

در ملکوت مجال از دست رفته وجود ندارد. اگر دری بسته شود دروازه ای می گشاید.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

در روی زمین چیزی نیست که بتواند در مقابل کسی که هیچ گاه مقاومت نمی کند بایستد.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

براستی که نفرت و انزجار بیش از می‌گساری خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از جنگ‌ها جان آدمیان را به باد داده است .

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

سری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می‌رباید و بیماری و شکست و فقر می‌آورد .

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

من این بار را به دست خدا می سپارم.و خود را آزاد می کنم.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

شادمانی ام کار خداست.پس هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

هیچ‌کس چیزی به آدمی نمی‌دهد مگر خود او.
و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او.
«بازی زندگی» یک بازی انفرادی است.
اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد .

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

تا لحظه ای خواسته آدمی تخقق نیافته است نباید از آن با کسی سخن بگوید.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

بـه زنـدگي با ديـدي مثـبـت نگـاه كـنـيد تـا خـود را بـه دليل احساس انرژي و خوشحالي بسيار زيادي كـه نصيبتان خواهـد شد، متعجب سازيد.
بـه ياد داشته باشيد كه افراد شاد و مثبت بيشتر مي توانند ديگران را مجذوب خود كنند.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

شايد زمان آن فرا رسيده باشد كه كسـي ( يـا خودتان ) را بخاطر چيزي كه اتفاق افتاده و يا گفتـه شـده مـورد بـخشايـش قـرار دهــيد.
اتفاقات و اشتباهات گذشته را پـذيرفته و فراموش كنيد. بدانيد كه نميـتوانيد زمان را بـه عـقب برگردانيد.
شادماني خود را با از ياد بردن نوميدي ها و شكستهاي گذشته دوباره بدست آوريد.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

برای دشمن خود برکت بطلبید تا او را خلع سلاح کنید . از این طریق ، مهمات او را از چنگش می ربایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید .

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

این مهمترین لحظه در زندگی شماست و اون هم لحظه ای است که بایستی همه را ببخشید.

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

نخستين گام برای کسب موفقيت اينست که از آنچه هستيد شادمان باشيد
به محض آرام شدن درياي افکار کشتي هاي نجات از راه ميرسند
خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند

اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

اگر از قدرت کلام بی خبرید! بدانید که: یک عبارت تاکیدی نیکوی مثبت بیش از هزار اندیشه منفی قدرت دارد و دو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه منفی اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

طلب هدایت، نه تنها وقت و نیرو ! بلکه یک عمر فلاکت و نکبت را میرهاند. اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

اگر به راستی می خواهیم خیرو صلاحمان پیش آید ،باید مقاومت را کنار بگذاریم و متوازن و متعادل و آرام باشیم. اسکاول شین

پیامک فلسفی + اس ام اس فلسفی + اس ام اس های فلسفی + پیامک های فلسفی

گرد آوری بخش پیامک مجله شمال گردی

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

  • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
  • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *