جاذبه های گردشگری مازندران

شکل شاه آمل – جاذبه های گردشگری ” تاریخی ” مازندران

شکل شاه آمل یکی از آثار تاریخی شهرستان آمل در 60 کیلومتری جنوب آمل در غرب تونل بایجان محور ارتباطی تهران به آمل و ..

شکل شاه آمل

جاذبه های گردشگری مازندرانآمل ” : شکل شاه آمل یکی از آثار تاریخی شهرستان آمل در 60 کیلومتری جنوب آمل در غرب تونل بایجان محور ارتباطی تهران به آمل و در تنگه باستانی ” بندبریده ” نزدیک چشمه آب معدنی استراباکو قرار دارد.

شکل شاه آمل , سفر گردشگری به مازندران , مناطق تفریحی شمال , تفریحگاه های مانزدران , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران , مازندران , شمال , گردشگری در شمال  شمال,مازندران, آمل , جاذبه های دیدنی آمل , زیبایی های آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  مکان های تاریخی مازندران , مکانهای تاریخی مازندران,مناطق دیدنی آمل , مناطق تاریخی آمل, مناطق تاریخی مازندران  نقش برجسته شاه کلید , آمل , مکانهای تاریخی شمال , جاذبه های تاریخی مازندران , تاریخ آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  نقش برجسته شکل شاه کلید , عکس شاه کلید , تاریخ مازندران , مناطق تاریخی مازندران , مناطق باستانی شمال , مناطق تاریخی شمال , آدرس شکل شاه آمل , شکل شاه آمل کجاست , آدرس شکل شاه آمل , تصاویر شکل شاه آمل , جاذبه های آمل , جاذبه های تاریخی آمل , مناطق گردشگری آمل , جاذبه های توریستی آمل , مناطق دیدنی امل , جاذبه های گردشگری مازندران ,

شکل شاه آمل , نقش برجسته ای است با هشت متر طول و سه متر و چهل سانتیمتر عرض که در فرورفتگی به عمق 130 سانتی متر قرار دارد.

شکل شاه آمل , سفر گردشگری به مازندران , مناطق تفریحی شمال , تفریحگاه های مانزدران , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران , مازندران , شمال , گردشگری در شمال  شمال,مازندران, آمل , جاذبه های دیدنی آمل , زیبایی های آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  مکان های تاریخی مازندران , مکانهای تاریخی مازندران,مناطق دیدنی آمل , مناطق تاریخی آمل, مناطق تاریخی مازندران  نقش برجسته شاه کلید , آمل , مکانهای تاریخی شمال , جاذبه های تاریخی مازندران , تاریخ آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  نقش برجسته شکل شاه کلید , عکس شاه کلید , تاریخ مازندران , مناطق تاریخی مازندران , مناطق باستانی شمال , مناطق تاریخی شمال , آدرس شکل شاه آمل , شکل شاه آمل کجاست , آدرس شکل شاه آمل , تصاویر شکل شاه آمل , جاذبه های آمل , جاذبه های تاریخی آمل , مناطق گردشگری آمل , جاذبه های توریستی آمل , مناطق دیدنی امل , جاذبه های گردشگری مازندران ,

شکل شاه بر سینه کوه مشرف به رود هراز مشاهده می شود, این اثر در زمان ناصرالدین شاه قاجار و به دستور وی در سال 1295 هجری قمری کنده شده است, در این حجاری ناصرالدین شاه در وسط سوار بر اسب به همراه ده تن از امرای کشوری و لشکری در طرفین پیاده و با لباس رسمی آن زمان نشان داده شده است.

شکل شاه آمل , سفر گردشگری به مازندران , مناطق تفریحی شمال , تفریحگاه های مانزدران , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران , مازندران , شمال , گردشگری در شمال  شمال,مازندران, آمل , جاذبه های دیدنی آمل , زیبایی های آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  مکان های تاریخی مازندران , مکانهای تاریخی مازندران,مناطق دیدنی آمل , مناطق تاریخی آمل, مناطق تاریخی مازندران  نقش برجسته شاه کلید , آمل , مکانهای تاریخی شمال , جاذبه های تاریخی مازندران , تاریخ آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  نقش برجسته شکل شاه کلید , عکس شاه کلید , تاریخ مازندران , مناطق تاریخی مازندران , مناطق باستانی شمال , مناطق تاریخی شمال , آدرس شکل شاه آمل , شکل شاه آمل کجاست , آدرس شکل شاه آمل , تصاویر شکل شاه آمل , جاذبه های آمل , جاذبه های تاریخی آمل , مناطق گردشگری آمل , جاذبه های توریستی آمل , مناطق دیدنی امل , جاذبه های گردشگری مازندران ,

در بالای سر هر یک از همراهان, اسم آنها نوشته و اشعاری در مدح شاه در دو ردیف با خط بسیار اعلا حجاری گردیده است, این اثر با آن کنده کاری دقیق چهره نشانی از هنر ایرانی است نمونه دیگری از این سنگ نوشته ها در زمان قاجار در تنگه واشی قرار دارد.

شکل شاه آمل , سفر گردشگری به مازندران , مناطق تفریحی شمال , تفریحگاه های مانزدران , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران , مازندران , شمال , گردشگری در شمال  شمال,مازندران, آمل , جاذبه های دیدنی آمل , زیبایی های آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  مکان های تاریخی مازندران , مکانهای تاریخی مازندران,مناطق دیدنی آمل , مناطق تاریخی آمل, مناطق تاریخی مازندران  نقش برجسته شاه کلید , آمل , مکانهای تاریخی شمال , جاذبه های تاریخی مازندران , تاریخ آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  نقش برجسته شکل شاه کلید , عکس شاه کلید , تاریخ مازندران , مناطق تاریخی مازندران , مناطق باستانی شمال , مناطق تاریخی شمال , آدرس شکل شاه آمل , شکل شاه آمل کجاست , آدرس شکل شاه آمل , تصاویر شکل شاه آمل , جاذبه های آمل , جاذبه های تاریخی آمل , مناطق گردشگری آمل , جاذبه های توریستی آمل , مناطق دیدنی امل , جاذبه های گردشگری مازندران ,

راه دسترسی به شکل شاه آمل :

شکل شاه آمل , سفر گردشگری به مازندران , مناطق تفریحی شمال , تفریحگاه های مانزدران , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران , مازندران , شمال , گردشگری در شمال  شمال,مازندران, آمل , جاذبه های دیدنی آمل , زیبایی های آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  مکان های تاریخی مازندران , مکانهای تاریخی مازندران,مناطق دیدنی آمل , مناطق تاریخی آمل, مناطق تاریخی مازندران  نقش برجسته شاه کلید , آمل , مکانهای تاریخی شمال , جاذبه های تاریخی مازندران , تاریخ آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  نقش برجسته شکل شاه کلید , عکس شاه کلید , تاریخ مازندران , مناطق تاریخی مازندران , مناطق باستانی شمال , مناطق تاریخی شمال , آدرس شکل شاه آمل , شکل شاه آمل کجاست , آدرس شکل شاه آمل , تصاویر شکل شاه آمل , جاذبه های آمل , جاذبه های تاریخی آمل , مناطق گردشگری آمل , جاذبه های توریستی آمل , مناطق دیدنی امل , جاذبه های گردشگری مازندران ,

از جاده فعلی هراز , نسبت به این اثر تاریخی دیدی وجود ندارد چرا که پشت تونل وانا قرار دارد, امروزه ساده‌ ترین راه دسترسی به آن حرکت پیاده از جبهه جنوبی تونل وانا ” تونل طویلی که بعد از روستای بایجان در مسیر آمل به تهران قراردارد ” به سمت شمال پس از گذر از رودخانه و با حدود 10 دقیقه پیاده روی است.

شکل شاه آمل , سفر گردشگری به مازندران , مناطق تفریحی شمال , تفریحگاه های مانزدران , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران , مازندران , شمال , گردشگری در شمال  شمال,مازندران, آمل , جاذبه های دیدنی آمل , زیبایی های آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  مکان های تاریخی مازندران , مکانهای تاریخی مازندران,مناطق دیدنی آمل , مناطق تاریخی آمل, مناطق تاریخی مازندران  نقش برجسته شاه کلید , آمل , مکانهای تاریخی شمال , جاذبه های تاریخی مازندران , تاریخ آمل , شاه کلید, نقش برجسته شاه کلید,شاه کلید آمل , نقش برجسته شاه کلید مازندران ,  نقش برجسته شکل شاه کلید , عکس شاه کلید , تاریخ مازندران , مناطق تاریخی مازندران , مناطق باستانی شمال , مناطق تاریخی شمال , آدرس شکل شاه آمل , شکل شاه آمل کجاست , آدرس شکل شاه آمل , تصاویر شکل شاه آمل , جاذبه های آمل , جاذبه های تاریخی آمل , مناطق گردشگری آمل , جاذبه های توریستی آمل , مناطق دیدنی امل , جاذبه های گردشگری مازندران ,

مسیر مناسبی برای بازدید از نقش­ برجسته وجود ندارد و گردشگر باید از لابلای سنگ­ ها , محیط ناامن , زمین خیس شده به علت آب رودخانه هراز , درختچه­ ها و علف­ های هرز و بوی بد که در راه حس می­ شود گذر کند.

بخش جاذبه های گردشگری مازندران , مجله شمال گردی

0

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

 • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
 • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *