حروم میدونی یعنی چی ؟

چشماتو باز کن و ببین حروم یعنی چی ..

حروم یعنی چی ؟

چشماتو باز کن و ببین حروم یعنی چی ..

حروم دستمزد اون فوتبالیسته که یه ساعتش قدر تمام دارایی های یه خانوادست ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم اونایی هستن که باعث شرمندگی پدر میشند ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم آیینه بغل ماشینیه که اگه بشکنه پولش قدر دیه منه ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم اون آمپولیه که هرکدومش ۲میلیون پولشه ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم اون حاجیه که رفته مکه واسه خودنمایی کلی پلاکارد میزنه ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم اون مسئوله که باید همچین بلایی سر بچه اش بیاد تا به فکر اصلاح باشه ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم اون پدر معتادیه که واسه خرج خودش دخترشو میده دست هرکس ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم ۳ هزار میلیاردیه که نمیفهمم چه جوری از گلوشون میره پایین ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم پدر معتادیه که دختر ۳ سالشو واسه یک میلیون میفروشه ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم یعنی وزن سیری مونو با ترازوی یه گرسنه بکشیم ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم اون صاحب خانه ایه که اگه اجاره اش یه روز دیر بشه اثاثیه ما میره تو خیابون ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,

حروم یعنی دل شکستن یه دل شکسته ..

حروم , حرام , لقمه حرام , حرام خوردن , حروم خوردن , گناه حرام , حرام خوری , حروم خوری , حلال , رزق حرام , حرومی , آدم حرومی , حرامزاده , حرومزاده ,
به خدا حرومه حروم ..

شمال گردی

0