پوستر جالب از رهبر انقلاب اسلامی !

پوستر رهبر انقلاب اسلامی : پوستری جالب از رهبر انقلاب اسلامی با مضمون سخنان ایشان : ایران در مسائل کشورها دخالت نکرده و نخواهد کرد اما جایی که مورد ..

پوستر رهبر انقلاب اسلامی

پوستری جالب از رهبر انقلاب اسلامی با مضمون سخنان ایشان : ایران در مسائل کشورها دخالت نکرده و نخواهد کرد اما جایی که مورد تهاجم قرار بگیریم دفاع خواهیم کرد.

برای دیدن در اندازه ی بزرگتر روی عکس کلیک کنید

رهبر انقلاب اسلامی , عکس رهبر انقلاب اسلامی , تصویر رهبر انقلاب اسلامی , پوستر رهبر انقلاب اسلامی , عکس از رهبر , پوستر رهبر

شمال گردی

0