کاریکاتور

نظر نوری زاده دیگر ضد انقلاب درباره تجاوز در جده چیست ؟

علیرضا نوری زاده, یکی دیگر سرسپرده های همایونی و جیره خوار رژیم آل سعود به طرفداری از این رژیم در برنامه زنده ای تجاوز در جده را رد و اظهار داشت, ماجرا فقط تفتیش بدنی بوده است.

موضد ضد انقلاب ها نسبت به تجاوز در جده

کاریکاتور با مضمون تجاوز در جده : علیرضا نوری زاده, یکی دیگر سرسپرده های همایونی و جیره خوار رژیم آل سعود به طرفداری از این رژیم در برنامه زنده ای تجاوز در جده را رد و اظهار داشت, ماجرا فقط تفتیش بدنی بوده است.

تجاوز در جده , نوری زاده , علیرضا نوری زاده , نظر نوری زاده درباره تجاوز , آل سعود , تجاوز آل سعود , تجاوز به ایرانیان , تجاوز به نوجوانان ایرانی , عاملان تجاوز در جده , اعدام تجاوز در جده , حکم تجاوز در جده , تجاوز ,

شمال گردی / آوینی

 

0