اخبار سیاسی

عربستان قول داد اشد مجازات را برای عاملان بی حرمتی به زائران در نظر میگیرد !

وزارت کشور عربستان اعلام کرده است که پرونده بی حرمتی به زائران ایرانی به دادستانی کل ارسال شده و عربستان قول میدهد اشد مجازات را در نظر بگیرد ..

اشد مجازات عاملان بی حرمتی به زائران ایرانی

اخبار سیاسی : وزارت کشور عربستان اعلام کرده است که پرونده بی حرمتی به زائران ایرانی به دادستانی کل ارسال شده و عربستان قول میدهد اشد مجازات را برای خاطیان در نظر خواهد گرفت.

به نقل از خبرگزاری واس , سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان با اشاره به هتک حرمت به زائران ایرانی در فرودگاه ملک عبدالعزیز گفت : مسئولان امنیتی پس از دریافت شکایت در این خصوص, این پرونده و متهمانش را برای انجام تحقیقات و اتخاذ اقدامات لازم به هیئت تحقیق و دادستانی کل ارجاع داد.

این سخنگو همچنین تأکید کرده است که سفیر ایران در عربستان در جریان امور قرار گرفته و سیستم قضایی عربستان بر اساس قرآن و سنت اشد مجازات را برای کسانی که این گونه جرائم را مرتکب شوند در نظر خواهد گرفت.

متن بیانیه سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان سعودی : طرفهای امنیتی در فرودگاه در تاریخ ۱۴۳۶٫۶٫۸ هجری قمری به‌ موجب شکوائیه‌ای که حکایت از تعرض به دو نوجوان با تابعیت ایرانی داشته است, پرونده مربوطه و متهمان آن به هیئت بازجویی و دادستانی کل ارجاع داده شد تا بازجویی‌ ها را انجام دهد و تمام تدابیر لازم اداری در این زمینه صورت گیرد.

ما این مسائل را به اطلاع سفیر ایران در پادشاهی عربستان سعودی رسانده‌ایم، و وی در جریان تدابیر صورت گرفته قرار داده شد.

نظام و سیستم حاکم در پادشاهی عربستان سعودی براساس کتاب و سنت پایه ریزی شده است و بر این اساس هر کس به ارتکاب چنین اتهاماتی متهم شود و این قبیل جرایم را انجام دهد, با شدیدترین مجازات روبه‌رو می‌شود, چرا که این قبیل اقدامات مورد نکوهش تمام جامعه مسلمان سعودی است.

شمال گردی / تسنیم

0