عکس 30 سال پیش ظریف در آمریکا

عکس جوانی ظریف در آمریکا ..

عکس جوانی ظریف در آمریکا

ظریف در آمریکا , دکتر ظریف , زندگی ظریف , زندگی ظریف در امریکا , جوانی ظریف , عکس ظریف در آمریکا , تصاویر ظریف در آمریکا , عکس های ظریف در آمریکا ,

عکس زیر مربوط به دکتر جواد ظریف در 30 سال پیش است, در حالیکه وی مشغول سخنرانی بر علیه رژیم اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین میباشد.

ظریف در آمریکا , دکتر ظریف , زندگی ظریف , زندگی ظریف در امریکا , جوانی ظریف , عکس ظریف در آمریکا , تصاویر ظریف در آمریکا , عکس های ظریف در آمریکا ,

شمال گردی

 

 

0