نکاتی که باعث اشتیاق شما برای نماز شب , نماز تهجد خواندن میشود

نماز تهجد همان نماز شب است, نماز تهجد از دیگر نماز های نقلی , نزدیک ترین نماز به خداوند میباشد, نماز شب یا همان نماز تهجد دو دو رکعات و یا چهار چهار ..

نماز شب , نماز تهجد چیست

نماز تهجد همان نماز شب است, نماز تهجد از دیگر نماز های نقلی , نزدیک ترین نماز به خداوند میباشد, نماز شب یا همان نماز تهجد دو دو رکعات و یا چهار چهار رکعات میباشد, مگر مستحب دو دو رکعات میباشد, که اگر نماز وتر با نماز تهجد شود سنت است.

نماز , نماز شب , فوایدنماز , تاثیرنماز , نماز خوانی , نماز تهجید, نماز شب , فایده نماز شب , فواید نماز شب , نماز شب خواندن , فایده نماز شب خواندن , نماز تهجد چیست , نماز شب ,

در ادامه با 105 نکته که شما را مشتاق میسازد تا این نماز را بجا آورید آشنا خواهیم شد :

 1. داشتن اخلاص در نماز شب.
 2. احساس اینكه خداوند بلند مرتبه تو را برای نماز شب فرا می خواند.
 3. رسول الله (ص) تو را برای نماز شب فرا می خواند.
 4. دانستن اینكه سلف صالح تا چه اندازه از نماز شب لذت می بردند.
 5. خوابیدن بر پهلوی راست.
 6. فهمیدن اینكه نماز شب سببی است برای بیرون راندن غفلت از قلب.
 7. احساس اینكه خداوند تو را می بیند و صدایت را می شنود.
 8. دانستن میزان اهتمام رسول الله (ص) به نماز شب.
 9. تفكر در حالت نمازگذاران شب.
 10. درخواست از خداوند برای اینكه نماز شب را برایت آسان بنماید.
 11. با وضوء و طهارت خوابیدن.
 12. دانستن اینكه خداوند از كار كسی كه نماز شب را می خواند چقدر خوشحال می شود.
 13. دانستن اینكه رسول الله (ص) حتی در هنگام بیماری نیز نماز شب را ترک نفرمود.
 14. دانستن میزان اهتمام صحابه كرام رضی الله عنهم به نماز شب.
 15. تعجیل در خوابیدن بعد از نماز عشاء.
 16. دانستن اینكه نماز شب سبب به دست آوردن حور بهشتی در قیامت می شود.
 17. فهمیدن اینكه خداوند بوسیله بنده ای كه نماز شب می خواند بر فرشتگانش مباهات می كند.
 18. خوابیدن با نیت بیدار شدن برای نماز شب.
 19. دانستن اینكه پیامبر اسلام (ص) حتی در هنگام جهاد نیز نماز شب را ترک نمی فرمود.
 20. دوری جستن از گناه و معصیت.
 21. محافظت بر اذكار شرعی قبل از خواب.
 22. دانستن ثواب عظیمی كه خداوند برای اهل نماز شب در نظر گرفته.
 23. رسول الله (ص) نماز شب را حتی در سفر نیز ترک نفرمود.
 24. دانستن میزان اهتمام زنان سلف نسبت به نماز شب.
 25. درک اینكه افرادی كه به نماز شب می ایستند چقدر اندک و غریبند.
 26. دانستن اینكه نماز شب سببی برای خوش قلبی و گشادگی سینه می باشد.
 27. اجتناب از خوردن و نوشیدن زیادی .
 28. دانستن اینكه رسول الله (ص) ازواجش را برای نماز شب فرامی خواند.
 29. دانستن میزان حرص خلفا و امرا بر نماز شب.
 30. احساس اینكه شیطان برای منع تو از نماز شب تلاش می كند.
 31. فهمیدن اینكه نماز شب سببی است برای پیروزی بر دشمنان در هنگام جهاد.
 32. نپوشاندن خود بوسیله لحافهای فراوان هنگام خواب. (غیر ضروری )
 33. دانستن اینكه چگونه رسول الله (ص) دخترانش را برای نماز شب تربیت می نمود.
 34. تأمل در مناجات اهل شب با پروردگارشان
 35. فهمیدن اینكه نماز شب سببی است برای نجات از آتش سوزان جهنم.
 36. عدم افراط در خواب.
 37. دانستن وصایای گذشتگان در مورد نماز شب.
 38. محاسبه نفس و توبیخ آن بخاطر ترک نماز شب.
 39. دانستن اینكه رسول (ص) ما را به سبقت گرفتن از یكدیگر در نماز شب فرا خوانده است.
 40. دانستن اینكه نماز شب سبب رسیدن به بهشت است.
 41. مجاهده نفس و مجبور كردن آن برای نماز شب.
 42. مداومت بر اذكار شرعی هنگام بیدار شدن از خواب.
 43. دانستن اینكه نماز شب سبب تخفیف انتظار درهنگام برپایی قیامت می باشد .
 44. دانستن اینكه رسول (ص) اصحابش را برای نماز شب بلند می كرد.
 45. دانستن میزان حسرت و گریه سلف صالح به خاطر فوت نماز شب.
 46. دانستن اینكه نماز شب سبب آمرزیده شدن گناهان می شود.
 47. تلاش برای خوردن روزی حلال
 48. توصیه یكدیگر به نماز شب.
 49. دانستن اینكه سلف چگونه یكدیگر را برای برپا داشتن نماز شب توصیه می كردند.
 50. دانستن اینكه شرف حقیقی مومن در نماز شب است.
 51. دانستن میزان تلاش علماء برای برپا داشتن نماز شب.
 52. تربیت نفس بر بلند همتی و تعلق به امور متعالی .
 53. درک اینكه نماز شب ارتباط با خداوند می باشد.
 54. به یاد آوردن بهشت و نعمتهایش.
 55. زدن آب به صورت هنگام بیدار شدن برای نماز شب.
 56. دانستن اینكه نماز شب سبب حسن الخاتمه ( پایان نیكو ) می شود.
 57. دانستن اینكه چگونه سلف نماز شب را بر همنشینی با همسران و فرزندانشان ترجیح می دادند. (با رعایت حقوق آنها)
 58. اتهام نفس به كوتاهی كردن در مورد نماز شب.
 59. به یاد آوردن جهنم و عذاب و سختیهایش.
 60. دانستن اینكه نماز شب سبب استجابت دعا می شود.
 61. مسواک زدن هنگام برخواستن برای نماز شب.
 62. دانستن اینكه مداومت بر نماز شب سبب ترک گناهان می شود.
 63. اطلاع از اینكه زنان سلف چگونه همسرانشان را برای نماز شب بیدار می كردند.
 64. تنبیه نفس به خاطر ترک نماز شب.
 65. دانستن اینكه نماز شب سبب استقامت در راه می شود.
 66. زهد در دنیا
 67. برپای نماز شب به صورت جماعت در بعضی از اوقات.
 68. دوری از انجام لهو و زیاد خندیدن.
 69. دانستن اینكه سلف زندگی را دوست نداشتند مگر به خاطر نماز شب.
 70. دانستن اینكه نماز شب سبب نائل شدن به محبت خداوند می شود.
 71. دلبستن به روز قیامت
 72. فهمیدن اینكه نماز شب سبب شادابی و درخشانی چهره می شود.
 73. كم كردن آرزوها و زیاد كردن یاد مرگ.
 74. دانستن اینكه نماز شب كمكی است برای انجام تكالیف سخت و بزرگ.
 75. بیدار كردن همسر و فرزندان برای نماز.
 76. دانستن اینكه نماز شب صاحبش را در روز قیامت شفاعت می كند.
 77. سلف حتی در لحظه سكرات هم به خاطر فوت نماز شب حسرت می خوردند.
 78. تربیت نفس بر مسابقه دادن در طاعات.
 79. دانستن اینكه نماز شب از هر چیزی بیشتر بر مردم تاثیر می گذارد.
 80. یاد آوری قبر و اهوال آن.
 81. دانستن اینكه نماز شب سبب رحمت خداوند بر انسان می شود.
 82. مأموریت دادن به كسی كه تو را برای نمازشب بیدار نماید.
 83. سلف به هنگام فرا رسیدن شب شادمان می شدند و هنگام فراقش اندوهگین.
 84. مواظبت و مداومت بر نماز شب.
 85. یادآوری قیامت و اهوال آن .
 86. شروع نماز شب با دو ركعت سبک .. سلف نمازشب را برای خود تقسیم می كردند.
 87. دانستن اهمیت دقایق شب و سحر.
 88. دانستن اینكه نماز شب سبب از بین رفتن امراض بدن می شود.
 89. تدریج در اضافه كردن تعداد ركعات و طول قیام.
 90. سلف حتی در زمان بیماری نیز بر نماز شب محافظت می نمودند.
 91. دانستن اینكه ملائكه به كسی كه نماز شب می خواند گوش فرا می دهند.
 92. دانستن اینكه نماز شب نفس را برای بدست آوردن اخلاص تربیت می كند.
 93. سلف همسران و مادرانشان را برای نماز شب تربیت می كردند.
 94. دانستن اینكه نماز شب حتی در امتهای پیشین نیز وجود داشته.
 95. به كار بردن اموری كه خواب آلودگی را از شخص نمازگزار دور می كند.
 96. دانستن اینكه چگونه سلف فرزندانشان را برای برپایی نماز شب تربیت می نمودند.
 97. دانستن اینكه حیوانات خداوند را در حالی كه تو در خواب هستی تسبیح می گویند.
 98. دانستن اینكه نماز شب نفس را از آفات و امراض آن پاک می كند.
 99. دانستن اینكه سلف میهمانان خویش را برای برپایی نماز شب تشویق می نمودند.
 100. تنوع در حالت نماز یعنی اینكه گاهی به صورت ایستاده و گاهی به صورت نشسته باشد.
 101. دانستن اینكه سلف چگونه شاگردانشان را برای نماز شب راهنمایی می كردند.
 102. دانستن اینكه نماز شب سبب توفیق و گشایش در فكر می شود.
 103. قضاء كردن نماز شب در روز هنگامی كه فوت شود.
 104. حرص بر خواب قیلوله در روز.
 105. دانستن فضیلت نماز در شب بر نماز روز

در ادامه با نکاتی مهمتر آشنا خواهیم شد :

 • خداوند بلند مرتبه , مقام کسانی را که نماز تهجد ادا میکنند، خیلی سریع بلند میسازد .
 • خداوند مهربان , کسانی را که در نیمه شب برای عبادت از خواب بر میخزند , بیشتر دوست میدارد , زیرا این عمل نهایت اخلاص در بندگیست.
 • ثواب عظیمی را که خداوند برای اهل نماز تهجد در نظر گرفته است از مقیاس فرشتگان بالاست.
 • نماز شب سببی است برای نجات از آتش سوزان جهنم.
 • شرف حقیقی مومن در نماز شب است.
 • نماز شب سبب استجابت سریع دعا در درگاه خداوند بزرگ می شود.
 • مداومت یعنی ادامه دادن نماز شب سبب ترک گناهان می شود.
 • ادای نماز شب با عث کم کردن آرزوها و زیاد کردن یاد مرگ میگردد
 • نماز شب صاحبش را در روز قیامت شفاعت می کند.
 • نماز شب از هر چیزی بیشتر روی خوار کردن نفس تاثیر می گذارد.
 • نماز شب سبب توفیق و گشایش در فکر می شود.

گرد آوری مجله شمال گردی

1+

توجه: قبل از ارسال نظر به نکات زیر توجه کنید :

 • • چنانچه شمالی هستید, لطفا نظرات را به زبان شیرین محلی تان بنویسید.
 • • نظراتی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند, تایید نخواهند شد.

۱ دیدگاه

 1. بنیامین در ۲۰ آبان ۱۳۹۶:

  الله به شما جزای خیرعنایت فرماید آمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *