اخبار سیاسی

اعدام جاسوس موساد به دست کودک جلاد داعش

اخبار سیاسی : اینبار داعش در صفحه شبکه ی اجتماعی اش اقدام به انتشار فیلمی از اعدام سعید اسماعیل , جوان 19 ساله ی فلسطینی کرد, که ..

کودک جلاد داعش

شمال گردی – اخبار سیاسی : اینبار داعش در صفحه شبکه ی اجتماعی اش اقدام به انتشار فیلمی از اعدام سعید اسماعیل , جوان 19 ساله ی فلسطینی کرد, که پیشتر به اتهام جاسوسی برای موساد بازداشتش کرده بودند. اعدام سعید اسماعیل را کودک کم سن و سال بر عهده داشت.

کودک جلاد داعش , جلاد داعش , عکس داعش , جنایت داعش , جنایات داعش , کودکان داعش , تروریست های داعش

در این فیلم 15 دقیقه ای داعش که حاوی بخشی از اعتراف های متهم است, کودکی متهم را به مکان سر سبزی برده و ابتدا به سر وی و سپس به سایر قسمت های بدنش شلیک کرد.

کودک جلاد داعش , جلاد داعش , عکس داعش , جنایت داعش , جنایات داعش , کودکان داعش , تروریست های داعش

.

کودک جلاد داعش , جلاد داعش , عکس داعش , جنایت داعش , جنایات داعش , کودکان داعش , تروریست های داعش

خانواده متهم فلسطینی ” سعید اسماعیل ” بیان کردند که متهم به هیچ وجه جاسوس موساد نبوده.

شمال گردی

مشرق

0