اخبار سیاسی

سران داعش در ترکیه درمان میشوند – اخبار سیاسی

اخبار سیاسی : امره یکی از سران داعش است که پس از جراحت در سوریه به ترکیه انتقال و در ایالت دنیزلی تحت درمان قرار گرفته است
..

درمان سران داعش در ترکیه

شمال گردی – اخبار سیاسی : امره یکی از سران داعش است که پس از جراحت در سوریه به ترکیه انتقال و در ایالت دنیزلی تحت درمان قرار گرفته است.

داعش , سران داعش , درمان سران داعش , ترکیه , کمک ترکیه به داعش

جیهان با اشاره به این که فرد مذکور در درگیری با کردهای شمال سوریه مجروح شده به نقل از مسوولان ایالت دنیزلی تاکید کرد : وی یک شهروند ترک است که از همه حقوق شهروندی برای دستیابی به درمان برخوردار می باشد.

پیش از این نیز بارها اخباری مبنی بر انتقال اعضای داعش به بیمارستان های ترکیه برای مراقبت و درمان منتشر شده است.

شمال گردی

العالم

0