دریاچه ارواح یا دریاچه ممرز نوشهر

دریاچه ارواح که به دریاچه ممرز نیز معروف است در ۳۲ کیلومتری شهر نوشهر و در نزدیکی روستای ونوش قرار دارد…

دریاچه ارواح  دریاچه ممرز  شهرستان نوشهر  نوشهر  شهر نوشهر  جاذبه های نوشهر

دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

جاذبه های نوشهر

دریاچه ارواح که به دریاچه ممرز نیز معروف است در ۳۲ کیلومتری شهر نوشهر و در نزدیکی روستای ونوش قرار دارد.
طول دریاچه ۳۰۰ متر و عرض ۷۰ متر است. اطراف آن از درختان توسکا و ممرز پوشیده شده است. این دریاچه از نظر زمین‌شناسی احتمالاً مربوط به دوره «کرتاسه میانی» تا «کواترنری» می‌باشد.
ممرز نام یک نوع درخت بومی منطقه است با ارتفاع تا ۲۵ متر، تنه‌ای شیاردار و پوست صاف که سالیان دراز در دریاچه ریشه داشتند و به دلیل مجاورت با آب پوسیده‌اند.
برای دیدن این دریاچه بکر و زیبا در کیلومتر ۱۲ مسیر نور به نوشهر، پس از عبور از روستای ونوش دومین بریدگی را دور زده و پس از طی صد متر جنب شهرک صنایع دفاع، جاده خاکی به نام جاده شرکت چکش را به طول حدوداً ۳ کیلومتر طی کرده تا به دوراهی برسید. سمت چپ دوراهی با محل نگهبانی محیط‌بانی مواجه می‌شوید که بعد از اطمینان از گردشگر بودن شما در را باز کرده و اجازه ورود به جاده جنگلی را می‌دهند که پس ازحدود ۱۵ کیلومتر طی کردن جاده خاکی پس از مشاهده تابلوی دشت ممرز از جاده فرعی تا کنار دریاچه به دلیل خرابی جاده دسترسی بعد از حدود ۳۰ دقیقه پیاده‌روی به دریاچه خواهید رسید.

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

دریاچه ارواح , دریاچه ممرز , شهرستان نوشهر , نوشهر , شهر نوشهر , جاذبه های نوشهر , عکس دریاچه ممرز , دشت ممرز , عکس دریاچه ارواح , دریاچه ممرز کجاست , دشت ممرزکجاست , دریاچه ارواح کجاست , طبیعت نوشهر , لوکیشن دریاچه ارواح نوشهر

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ جاذبه های نوشهر

0