آبشار تیرکن ( هفت آبشار ) بابل

آبشار تیرکن در شهرستان بابل، شهر بابلکنار، دهستان درازکلا، آبادی تیرکن واقع شده است…

آبشار تیرکن  آبشار بابل  هفت آبشار  هفت آبشار بابل  بابل  شهرستان بابل

آبشار تیرکن بابل

آبشار تیرکن , آبشار تیرکن بابل , هفت آبشار , هفت آبشار بابل , بابل , شهرستان بابل , جاذبه های بابل , اماکن تفریحی بابل , آبشار تیرکن کجاست , دیدنی های بابل , شهر بابل , مازندران , جاذبه های مازندران , عکس آبشار تیرکن , عکس هفت آبشار بابل , شهر بهارنارنج

جاذبه های بابل

آبشار تیرکَن در شهرستان بابل، شهر بابلکنار، دهستان درازکلا، آبادی تیرکن واقع شده است.
در مسیر ۳ کیلومتری مراتع کالبکوشت، هفت آبشار کوچک و بزرگ دیده می‌شود. آبشار اصلی که از همه بزرگ‌تر و زیباتر است ارتفاعی در حدود ۹ متر دارد و در پایین‌دست حوضچه‌ای وجود دارد.
برای دیدن مجموعه آبشارها باید حدود ۲ ساعت پیاده‌روی در شیب ملایم داشته باشید. بهترین فصل سفر با توجه به آب و هوای منطقه فصل‌های بهار و پاییز است.

آبشار تیرکَن: Tirkan waterfall

آبشار تیرکن , آبشار تیرکن بابل , هفت آبشار , هفت آبشار بابل , بابل , شهرستان بابل , جاذبه های بابل , اماکن تفریحی بابل , آبشار تیرکن کجاست , دیدنی های بابل , شهر بابل , مازندران , جاذبه های مازندران , عکس آبشار تیرکن , عکس هفت آبشار بابل , شهر بهارنارنج

آبشار تیرکن , آبشار تیرکن بابل , هفت آبشار , هفت آبشار بابل , بابل , شهرستان بابل , جاذبه های بابل , اماکن تفریحی بابل , آبشار تیرکن کجاست , دیدنی های بابل , شهر بابل , مازندران , جاذبه های مازندران , عکس آبشار تیرکن , عکس هفت آبشار بابل , شهر بهارنارنج

آبشار تیرکن , آبشار تیرکن بابل , هفت آبشار , هفت آبشار بابل , بابل , شهرستان بابل , جاذبه های بابل , اماکن تفریحی بابل , آبشار تیرکن کجاست , دیدنی های بابل , شهر بابل , مازندران , جاذبه های مازندران , عکس آبشار تیرکن , عکس هفت آبشار بابل , شهر بهارنارنج

آبشار تیرکن , آبشار تیرکن بابل , هفت آبشار , هفت آبشار بابل , بابل , شهرستان بابل , جاذبه های بابل , اماکن تفریحی بابل , آبشار تیرکن کجاست , دیدنی های بابل , شهر بابل , مازندران , جاذبه های مازندران , عکس آبشار تیرکن , عکس هفت آبشار بابل , شهر بهارنارنج

آبشار تیرکن , آبشار تیرکن بابل , هفت آبشار , هفت آبشار بابل , بابل , شهرستان بابل , جاذبه های بابل , اماکن تفریحی بابل , آبشار تیرکن کجاست , دیدنی های بابل , شهر بابل , مازندران , جاذبه های مازندران , عکس آبشار تیرکن , عکس هفت آبشار بابل , شهر بهارنارنج

آبشار تیرکن , آبشار تیرکن بابل , هفت آبشار , هفت آبشار بابل , بابل , شهرستان بابل , جاذبه های بابل , اماکن تفریحی بابل , آبشار تیرکن کجاست , دیدنی های بابل , شهر بابل , مازندران , جاذبه های مازندران , عکس آبشار تیرکن , عکس هفت آبشار بابل , شهر بهارنارنج

آبشار تیرکن , آبشار تیرکن بابل , هفت آبشار , هفت آبشار بابل , بابل , شهرستان بابل , جاذبه های بابل , اماکن تفریحی بابل , آبشار تیرکن کجاست , دیدنی های بابل , شهر بابل , مازندران , جاذبه های مازندران , عکس آبشار تیرکن , عکس هفت آبشار بابل , شهر بهارنارنج

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ جاذبه های بابل

0