پرورش گیاه وارنگ بو در آپارتمان

این گیاه عضوی از خانواده نعنا می‌باشد و در گذشته برای ازبین‌بردن افسردگی و… مورد استفاده قرار می‌گرفت.

گیاه وارنگ بو  سبزیجات  گیاهان دارویی  عکس  وارنگ بو  وارنگ بو

کاشت گیاه وارنگ بو

گیاه وارنگ بو , سبزیجات , گیاهان دارویی , عکس گیاه وارنگ بو , وارنگ بو , پرورش وارنگ بو , کاشت وارنگ بو , آمورش کاشت وارنگ بو , کاشت وارنگ بو در خانه , کاشت وارنگ بو در آپارتمان , آموزش کاشت گیاهان در آپارتمان , فواید گیاه وارنگ بو , فواید وارنگ بو , خواص گیاه وارنگ بو , خواص وارنگ بو

گیاهان دارویی

این گیاه عضوی از خانواده نعنا می‌باشد و در گذشته برای ازبین‌بردن افسردگی، لکنت زبان و تیک‌های عصبی مورد استفاده قرار می‌گرفت. برگ‌های این گیاه مانند نعنا چروک خورده می‌باشد و روغنی از خود ترشح می‌کند که نرم  و آرامش‌بخش است. این گیاه از طریق خواباندن، قلمه‌زدن و یا تقسیم ریشه تکثیر می‌شود.
وارنگ بو در آپارتمان مستعد آفاتی نظیر مگس سفید و شته ‌می‌باشد. برای ازبین‌بردن این آفت از اسپری آب و صابون استفاده کنید.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سبزیجات

0