پرورش گیاه مرزنجوش در آپارتمان

مرزنجوش یک گیاه آپارتمانی رضایت‌بخش است. شاخ و برگ این گیاه تمایل دارند به طرف پایین بیافتند…

گیاه مرزنجوش  سبزیجات  پرورش گیاه مرزنجوش  کاشت گیاه مرزنجوش مرزنجوش

کاشت گیاه مرزنجوش

گیاه مرزنجوش , سبزیجات , پرورش گیاه مرزنجوش , کاشت گیاه مرزنجوش , پرورش گیاه مرزنجوش در آپارتمان , پرورش گیاه مرزنجوش در خانه , عکس گیاه مرزنجوش , مرزنجوش , کاشت سبزیجات , کاشت سبزیجات در خانه , کاشت سبزیجات در آپارتمان , گیاهان دارویی , آموزش کشاورزی , آموزش باغبانی

کاشت سبزیجات

مرزنجوش یک گیاه آپارتمانی رضایت‌بخش است. شاخ و برگ این گیاه تمایل دارند به طرف پایین بیافتند. این گیاه خوش‌عطر را می‌توان به دلمه و غذاهای پختنی اضافه کرد.
جوانه‌‍زدن آن در آپارتمان سه تا چهار هفته طول می‌کشد و باید روزانه ۱۴ ساعت زیر نور فلورسنت قرار گیرد. کاشت این گیاه در ۷ گوله انجام می‌شود. زمانی که ریشه‌ها در گوله‌ها نمایان شدند آن‌ها را در گلدان ۱۲ سانتی‌متری قرار دهید. برگ‌های این گیاه را ماهی یک بار با اسپری کردن از گرد و خاک پاک کنید.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سبزیجات

0