پرورش استوخدوس در آپارتمان

استوخدوس (نوعی سنبل) گیاهی با برگ‌های ضخیم خاکستری و سوزنی است و به طور فزاینده‌ای دارای عطر و بو می‌باشد…

پرورش استوخدوس  سبزیجات  پرورش استوخدوس در خانه  پرورش استوخدوس در آپارتمان

کاشت استوخدوس

پرورش استوخدوس , سبزیجات , پرورش استوخدوس در خانه , پرورش استوخدوس در آپارتمان , استوخدوس , کاشت استوخدوس , کاشت استوخدوس در خانه , گیاهان دارویی , گیاه استوخدوس , آموزش کشاورزی , آموزش باغبانی , اسطوخدوس , گیاه اسطوخودوس

کاشت سبزیجات

استوخدوس (نوعی سنبل) گیاهی با برگ‌های ضخیم خاکستری و سوزنی است و به طور فزاینده‌ای دارای عطر و بو می‌باشد.
رشد این گیاه به کندی صورت می‌گیرد. خاک این گیاه باید ماسه‌ای و خوب زهکشی شود. این گیاه به رطوبت زیاد احتیاج ندارد. در سال اول این گیاه شکوفه کوچک و محدود خواهد داد و در سال سوم بیشترین شکوفه را عرضه می‌کند.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سبزیجات

0