پرورش پونه کوهی ( ارگانو ) در آپارتمان

این گیاه به صورت یک یا چند ساله مقاوم یافت می‌شود و ارتفاع آن در آپارتمان بین ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر خواهد رسید…

پرورش پونه کوهی  سبزیجات  پونه کوهی  ارگانو  اُرگانو ,  کاشت پونه کوهی در خانه

پرورش پونه کوهی

پرورش پونه کوهی , کاشت پونه کوهی , سبزیجات , پونه کوهی , ارگانو , اُرگانو , کاشت ارگانو , عکس پونه کوهی , کاشت پونه کوهی , شرایط کاشت پونه کوهی , پرورش پونه کوهی در خانه , کاشت سبزیجات , کاشت سبزیجات در آپارتمان

کاشت سبزیجات

پونه کوهی به صورت یک یا چند ساله مقاوم یافت می‌شود و ارتفاع آن در آپارتمان بین ۱۵ تا ۲۵ سانتی‌متر خواهد رسید. ارگانو دارای عطر و طعم خوبی است (همانند آویشن) و از خانواده نعناست.
کاشت بذر آن در ۷ گوله انجام می‌گیرد. بعد از نمایان شدن ریشه در گوله‌ها، آن را در گلدان و در زیر نور فلورسنت به مدت ۱۴ ساعت در روز قرار دهید. این گیاه را می‌توان از روش بریدن و یا تقسیم کردن ریشه تکثیر کرد.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سبزیجات

0