تصاویر پاییزی جنگل های سوادکوه

جنگل‌های سوداکوه بخش گسترده‌ای از شهرستان سوادکوه را تشکیل می‌دهد…

جنگل های سوادکوه  شهرستان سواد کوه  سواد کوه  جنگل سواد کوه

جنگل های سوادکوه

جنگل های سوادکوه , شهرستان سواد کوه , سواد کوه , جنگل سواد کوه , سوادکوه , اماکن دیدنی سوادکوه , اماکن تفریحی سوادکوه , طبیعت سوادکوه , عکس سوادکوه , جاذبه های مازندران , اماکن تفریحی شهرستان سوادکوه , تفریحگاه های سوادکوه , پارک جنگلی آزادمهر , جنگل ورسک , جنگل کنیج کلا , جنگل سرخ‌آباد , جنگل خانقاپی , جنگل پل پا , جنگل پرو , جنگل کارمزد و کارسنگ , جنگل چم چم , جنگل سرخ‌کلا , جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر , جنگل میان کلا آبشار , جنگل اندر کلی , جنگل اسلام آباد , جنگل کاشی آباد , جنگل خی پوست , جنگل کسلیان , جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه

جاذبه های سوادکوه

جنگل‌های سوداکوه بخش گسترده‌ای از شهرستان سوادکوه را تشکیل می‌دهد. در جنگل‌های سوادکوه درختانی نظیر راش، توسکا، ملج، افرا و نوع کمیاب درخت سردار یا سرخدار وجود دارد.
وجود درخت‌ها و درختچه‌های بی‌همتایی نظیر تل، تلکا، سف، الاش، زرشک و لازه به همراه گیاهان میوه‌دار وحشی مانند، زال زالک، ولیک، گالش، ازگل، سولس، انگور و ته دونه بر جذابیت جنگل‌های سوادکوه افزوده است.

برخی نقاط جنگلی این شهرستان:

جنگل چم چم: ۵ کیلومتری شمال شهر پل سفید
جنگل سرخ‌کلا: ۵ کیلومتری شرق زیرآب و جاده اصلی تهران
جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر: در منتهی‌الیه شمالی شهرستان سوادکوه و در میان روستاهای بشل، چای‌باغ، برنجستانک و پل شاهپور قرار دارد
جنگل میان کلا آبشار: حدفاصل بین دو شهر زیرآب و قائمشهر
جنگل اندر کلی: ۵ کیلومتری شرق شهر شیرگاه
جنگل اسلام آباد: ۶ کیلومتری شرق شهر شیرگاه و در مجاورت سر سنبل رود قرار دارد.
جنگل کاشی آباد (جمشید آباد): ۱ کیلومتری غرب جاده زیرآب به شیرگاه و ۶ کیلومتری شمال غرب شهر زیرآب
جنگل خی پوست: ۲۷ کیلومتری شرق شهر زیرآب
جنگل کسلیان: ۳۰ کیلومتری شمال شرق زیرآب
جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه: ۴ کیلومتری شرق شهر شیرگاه
جنگل کارمزد و کارسنگ: ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی زیرآب
جنگل پرو: ۱۵ کیلومتری غرب شهر پل سفید
جنگل پل پا: ۲۰ کیلومتری شهر پل سفید
جنگل خانقاپی: ۲۵ کیلومتری شهر پل سفید
جنگل سرخ‌آباد: ۲۰ کیلومتری جنوب شهر پل سفید
جنگل کنیج کلا: ۵ کیلومتری جنوب شهر زیرآب
جنگل ورسک: ۲۵ کیلومتری جنوب شهر پل سفید.
پارک جنگلی آزادمهر: ۷ کیلومتری شمال غرب.

جنگل های سوادکوه , شهرستان سواد کوه , سواد کوه , جنگل سواد کوه , سوادکوه , اماکن دیدنی سوادکوه , اماکن تفریحی سوادکوه , طبیعت سوادکوه , عکس سوادکوه , جاذبه های مازندران , اماکن تفریحی شهرستان سوادکوه , تفریحگاه های سوادکوه , پارک جنگلی آزادمهر , جنگل ورسک , جنگل کنیج کلا , جنگل سرخ‌آباد , جنگل خانقاپی , جنگل پل پا , جنگل پرو , جنگل کارمزد و کارسنگ , جنگل چم چم , جنگل سرخ‌کلا , جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر , جنگل میان کلا آبشار , جنگل اندر کلی , جنگل اسلام آباد , جنگل کاشی آباد , جنگل خی پوست , جنگل کسلیان , جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه

جنگل های سوادکوه , شهرستان سواد کوه , سواد کوه , جنگل سواد کوه , سوادکوه , اماکن دیدنی سوادکوه , اماکن تفریحی سوادکوه , طبیعت سوادکوه , عکس سوادکوه , جاذبه های مازندران , اماکن تفریحی شهرستان سوادکوه , تفریحگاه های سوادکوه , پارک جنگلی آزادمهر , جنگل ورسک , جنگل کنیج کلا , جنگل سرخ‌آباد , جنگل خانقاپی , جنگل پل پا , جنگل پرو , جنگل کارمزد و کارسنگ , جنگل چم چم , جنگل سرخ‌کلا , جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر , جنگل میان کلا آبشار , جنگل اندر کلی , جنگل اسلام آباد , جنگل کاشی آباد , جنگل خی پوست , جنگل کسلیان , جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه

جنگل های سوادکوه , شهرستان سواد کوه , سواد کوه , جنگل سواد کوه , سوادکوه , اماکن دیدنی سوادکوه , اماکن تفریحی سوادکوه , طبیعت سوادکوه , عکس سوادکوه , جاذبه های مازندران , اماکن تفریحی شهرستان سوادکوه , تفریحگاه های سوادکوه , پارک جنگلی آزادمهر , جنگل ورسک , جنگل کنیج کلا , جنگل سرخ‌آباد , جنگل خانقاپی , جنگل پل پا , جنگل پرو , جنگل کارمزد و کارسنگ , جنگل چم چم , جنگل سرخ‌کلا , جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر , جنگل میان کلا آبشار , جنگل اندر کلی , جنگل اسلام آباد , جنگل کاشی آباد , جنگل خی پوست , جنگل کسلیان , جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه

جنگل های سوادکوه , شهرستان سواد کوه , سواد کوه , جنگل سواد کوه , سوادکوه , اماکن دیدنی سوادکوه , اماکن تفریحی سوادکوه , طبیعت سوادکوه , عکس سوادکوه , جاذبه های مازندران , اماکن تفریحی شهرستان سوادکوه , تفریحگاه های سوادکوه , پارک جنگلی آزادمهر , جنگل ورسک , جنگل کنیج کلا , جنگل سرخ‌آباد , جنگل خانقاپی , جنگل پل پا , جنگل پرو , جنگل کارمزد و کارسنگ , جنگل چم چم , جنگل سرخ‌کلا , جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر , جنگل میان کلا آبشار , جنگل اندر کلی , جنگل اسلام آباد , جنگل کاشی آباد , جنگل خی پوست , جنگل کسلیان , جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه

جنگل های سوادکوه , شهرستان سواد کوه , سواد کوه , جنگل سواد کوه , سوادکوه , اماکن دیدنی سوادکوه , اماکن تفریحی سوادکوه , طبیعت سوادکوه , عکس سوادکوه , جاذبه های مازندران , اماکن تفریحی شهرستان سوادکوه , تفریحگاه های سوادکوه , پارک جنگلی آزادمهر , جنگل ورسک , جنگل کنیج کلا , جنگل سرخ‌آباد , جنگل خانقاپی , جنگل پل پا , جنگل پرو , جنگل کارمزد و کارسنگ , جنگل چم چم , جنگل سرخ‌کلا , جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر , جنگل میان کلا آبشار , جنگل اندر کلی , جنگل اسلام آباد , جنگل کاشی آباد , جنگل خی پوست , جنگل کسلیان , جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه

جنگل های سوادکوه , شهرستان سواد کوه , سواد کوه , جنگل سواد کوه , سوادکوه , اماکن دیدنی سوادکوه , اماکن تفریحی سوادکوه , طبیعت سوادکوه , عکس سوادکوه , جاذبه های مازندران , اماکن تفریحی شهرستان سوادکوه , تفریحگاه های سوادکوه , پارک جنگلی آزادمهر , جنگل ورسک , جنگل کنیج کلا , جنگل سرخ‌آباد , جنگل خانقاپی , جنگل پل پا , جنگل پرو , جنگل کارمزد و کارسنگ , جنگل چم چم , جنگل سرخ‌کلا , جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر , جنگل میان کلا آبشار , جنگل اندر کلی , جنگل اسلام آباد , جنگل کاشی آباد , جنگل خی پوست , جنگل کسلیان , جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه

جنگل های سوادکوه , شهرستان سواد کوه , سواد کوه , جنگل سواد کوه , سوادکوه , اماکن دیدنی سوادکوه , اماکن تفریحی سوادکوه , طبیعت سوادکوه , عکس سوادکوه , جاذبه های مازندران , اماکن تفریحی شهرستان سوادکوه , تفریحگاه های سوادکوه , پارک جنگلی آزادمهر , جنگل ورسک , جنگل کنیج کلا , جنگل سرخ‌آباد , جنگل خانقاپی , جنگل پل پا , جنگل پرو , جنگل کارمزد و کارسنگ , جنگل چم چم , جنگل سرخ‌کلا , جنگل‌های شرق جاده شیرگاه به قائمشهر , جنگل میان کلا آبشار , جنگل اندر کلی , جنگل اسلام آباد , جنگل کاشی آباد , جنگل خی پوست , جنگل کسلیان , جنگل دهستان شرق و غرب شیرگاه

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ جاذبه‌های سوادکوه

0