کاشت تربچه در فضای آپارتمان

این گیاه در آب و هوای سرد و خاک مرطوب جوانه می‌زند…

کاشت تربچه  سبزیجات  کاشت سبزیجات  آموزش کاشت تربچه  کاشت تربچه در خانه

کاشت تربچه

کاشت تربچه , سبزیجات , کاشت سبزیجات , آموزش کاشت تربچه , کاشت تربچه در خانه , کاشت تربچه در آپارتمان , پرورش تربچه در آپارتمان , پرورش تربچه در خانه , عکس تربچه , باغبانی , آموزش کشاورزی , کشاورزی

کاشت سبزیجات

تربچه در آب و هوای سرد و خاک مرطوب جوانه می‌زند، بنابراین اگر آپارتمان دارای چنین شرایطی نیست، جوانه‌زدن آن‌ها به نتیجه نخواهد رسید. این گیاه در مدت کمتر از یک ماه به بلوغ می‌رسد. برای جوانه‌زدن ترب گلدانی را انتخاب کنید که به اندازه کافی عمیق باشد و با سیستم ریشه مطابقت کند. این گیاه را هر روز آبیاری کنید.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سبزیجات

0