تصاویر پاییزی عباس آباد بهشهر

مجموعه باغ‌های عباس آباد در ۹ کیلومتری بهشهر و در دامنه رشته کوه‌های البرز و در میان جنگل‌های انبوه قرار دارد…

عباس آباد بهشهر  شهرستان بهشهر  عباس آباد   عکس عباس آباد 

عباس آباد بهشهر

عباس آباد بهشهر , شهرستان بهشهر , عباس آباد , بهشهر , عکس عباس آباد , طبیعت بهشهر , طبیعت عباس آباد , اماکن دیدنی بهشهر , اماکن دیدنی شهرستان بهشهر , اماکن تفریحی بهشهر , عکس بهشهر , اماکن تفریحی مازندران , طبیعت مازندران

جاذبه های بهشهر

مجموعه باغ‌های عباس آباد در ۹ کیلومتری بهشهر و در دامنه رشته کوه‌های البرز و در میان جنگل‌های انبوه قرار دارد. مجموعه باغ‌های عباس آباد ازجمله مهم‌ترین و بزرگ‌ترین باغ‌های تاریخی کشور است که در میراث جهانی یونسکو  به عنوان یکی از باغ‌های ایرانی ثبت شده‌است.  این مجموعه شامل سد عباس‌آباد، گل‌باغ، کاخ، حمام، مخزن و دریاچه، دو برج آجری و آسیاب آبی می‌شود. ساخت این مجموعه به دستور شاه عباس اول صفوی در محلی که خرگوران نام داشت بنا شد. وسعت این مجموعه نزیدک به ۵۰۰ هکتار است.

عباس آباد بهشهر , شهرستان بهشهر , عباس آباد , بهشهر , عکس عباس آباد , طبیعت بهشهر , طبیعت عباس آباد , اماکن دیدنی بهشهر , اماکن دیدنی شهرستان بهشهر , اماکن تفریحی بهشهر , عکس بهشهر , اماکن تفریحی مازندران , طبیعت مازندران

عباس آباد بهشهر , شهرستان بهشهر , عباس آباد , بهشهر , عکس عباس آباد , طبیعت بهشهر , طبیعت عباس آباد , اماکن دیدنی بهشهر , اماکن دیدنی شهرستان بهشهر , اماکن تفریحی بهشهر , عکس بهشهر , اماکن تفریحی مازندران , طبیعت مازندران

عباس آباد بهشهر , شهرستان بهشهر , عباس آباد , بهشهر , عکس عباس آباد , طبیعت بهشهر , طبیعت عباس آباد , اماکن دیدنی بهشهر , اماکن دیدنی شهرستان بهشهر , اماکن تفریحی بهشهر , عکس بهشهر , اماکن تفریحی مازندران , طبیعت مازندران

عباس آباد بهشهر , شهرستان بهشهر , عباس آباد , بهشهر , عکس عباس آباد , طبیعت بهشهر , طبیعت عباس آباد , اماکن دیدنی بهشهر , اماکن دیدنی شهرستان بهشهر , اماکن تفریحی بهشهر , عکس بهشهر , اماکن تفریحی مازندران , طبیعت مازندران

عباس آباد بهشهر , شهرستان بهشهر , عباس آباد , بهشهر , عکس عباس آباد , طبیعت بهشهر , طبیعت عباس آباد , اماکن دیدنی بهشهر , اماکن دیدنی شهرستان بهشهر , اماکن تفریحی بهشهر , عکس بهشهر , اماکن تفریحی مازندران , طبیعت مازندران

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ جاذبه های بهشهر

 

0