بازی مازندرانی وسطی ( vasati )

شرح بازی: در این بازی ابتدا بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می‌شوند. بعد قرعه‌کشی انجام می‌گیرد…

بازی مازندرانی وسطی  بازی های محلی  بازی مازندرانی

بازی مازندرانی وسطی

بازی مازندرانی وسطی , بازی های محلی , بازی مازندرانی , بازی های مازندرانی , وسطی , بازی وسطی , بازی محلی وسطی , بازی بومی مازندران , بازی های بومی مازندران , بازی های بومی مازندرانی , بازی های بومی شمال , بازی های بومی , بازی های شمالی

بازی‌های محلی

تعداد بازیکنان: چهار نفر یا بیشتر
وسایل مورد نیاز: یک عدد توپ (هندبال)
جنس گروه سنی: مردان و زنان، نوجونان، جوانان
نوع بازی: گروهی
اهداف عمومی: همکاری و تعاون، احساس تعلق و تطابق یافتن با گروه، نوع‌دوستی، نشاط، استفاده صحیح از اوقات فراغت، انجام تفریحات سالم.
اهداف اختصاصی: توسعه توان دست‌ها، چابکی، هماهنگی اعصاب و عضله، دقت و تمرکز.

بازی وسطی

بازی مازندرانی وسطی , بازی های محلی , بازی مازندرانی , بازی های مازندرانی , وسطی , بازی وسطی , بازی محلی وسطی , بازی بومی مازندران , بازی های بومی مازندران , بازی های بومی مازندرانی , بازی های بومی شمال , بازی های بومی , بازی های شمالیشرح بازی: در این بازی ابتدا بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می‌شوند. بعد قرعه‌کشی انجام می‌گیرد و به قید قرعه یک گروه (الف) در وسط قرار می‌گیرد و گروه بعدی (ب) چند نفر در سمت راست و چند نفر در سمت چپ زمین بازی، مستقر می‌شوند. بازی به این شکل شروع می‌شود که بازیکنان گروه (ب) باید با توپ و به صورت هوایی بازیکنان گروه الف را که در وسط زمین بازی قرار دارند، مورد هدف قرار دهند. هر بازیکنی از تیم الف که با توپ زده شود، باید از زمین بازی خارج شود و بازیکنان گروه الف باید با جاخالی دادن، از برخورد توپ با بدنشان جلوگیری کنند. اگر در حین بازی بتوانند توپ هوایی را که از طرف بازیکنان به سمت آنان می‌آید دریافت کنند، به اصطلاح، یک “بُل” یا امتیاز می‌گیرند و جایزه آن است که یک یار که از بازی خارج شده‌است به میدان بازی برمی‌گردد. بازیکنان گروه ب اگر بتوانند کلیه بازیکنان الف را با توپ بزنند و از زمین بازی خارج کنند، برنده بازی محسوب می‌شوند. ولی اگر به نفر آخر بازمانده از گروه الف تا ده مرتبه توپ اصابت نکند، گروه الف برنده بازی می‌شود و بقیه گروه دوباره به وی ملحق شده، بازی ادامه می‌یابد.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندرانی

0