آموزش پرورش پیاز در آپارتمان

برای پرورش پیاز در آپارتمان باید بذرهای پیاز سفید (نه زرد) را خریداری کنید…

پرورش پیاز در آپارتمان  کاشت صیفی جات  صیفی جات

کاشت پیاز در آپارتمان

پرورش پیاز در آپارتمان , کاشت صیفی جات , صیفی جات , کاشت پیاز در آپارتمان , آموزش کاشت پیاز , کاشت پیاز در خانه , کاشتن پیاز در خانه , کاشتن پیاز در آپارتمان , پرورش پیاز در خانه , آموزش پرورش پیاز , پیاز , آموزش باغبانی , کاشت پیاز

پرورش صیفی‌جات

برای پرورش پیاز در آپارتمان باید بذرهای پیاز سفید (نه زرد) را خریداری کنید و این بذرها را در خاک بکارید. دقت کنید که گلدان عمق کافی را داشته باشد.
پرورش این گیاه در آپارتمان حدود ۳ هفته طول می‌کشد. اما اگر منتظر یک پیاز متوسط هستید، برداشت این محصول مدت کمتری طول می‌کشد. در بیرون از آپارتمان زمانی که شاخ و برگ پیاز به سمت پایین می‌افتد زمان چیدن محصول است ولی در آپارتمان این بدان معنا نیست. پیاز باید خوب زهکشی شود و خاک مناسبی داشته باشد.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ صیفی‌جات

0