بازی مازندرانی گلی کاچ (Goli kach)

در این بازی، گودالی کوچک به شکل لوزی در زمین حفر می‌شود. ابتدا دو بازیکن به عنوان سرگروه انتخاب می‌شوند…

بازی مازندرانی گلی کاچ  بازی های مازندرانی  گلی کاچ

بازی گلی کاچ

بازی مازندرانی گلی کاچ , بازی های مازندرانی , گلی کاچ , بازی گلی کاچ , بازی الک دولک , بازی قدیمی الک دولک , بازی های بومی مازندران , بازی های قدیمی مازندران , بازی های شمالی , بازی های بومی شمال , بازی های بومی , بازی های سنتی , بازی های قدیمی , بازی مازنی گل کاچ

بازی های محلی

نام دیگر: الک دولک
تعداد بازیکنان: ۲ تا ۷ نفر
وسایل مورد نیاز: زمین هموار، یک چوب کوچک (گلی) به طول ۳۰ سانتی‌متر و ۱ عدد چوب بزرگ (کاچ) به طول ۱ متر.
جنس و گروه سنی: مردان، نوجوانان و جوانان
نوع بازی: انفرادی و گروهی
اهداف عمومی: توسعه همکاری و تعاون، روحیه تیمی، احساس تعلق به گروه
اهداف اختصاصی: توسعه توان دست‌ها، هماهنگی اعصاب و عضله، دقت و تمرکز

بازی الک دولک

بازی مازندرانی گلی کاچ , بازی های مازندرانی , گلی کاچ , بازی گلی کاچ , بازی الک دولک , بازی قدیمی الک دولک , بازی های بومی مازندران , بازی های قدیمی مازندران , بازی های شمالی , بازی های بومی شمال , بازی های بومی , بازی های سنتی , بازی های قدیمی , بازی مازنی گل کاچ

شرح بازی: در این بازی، گودالی کوچک به شکل لوزی در زمین حفر می‌شود. ابتدا دو بازیکن به عنوان سرگروه انتخاب می‌شوند. دو سرگروه یارگیری می‌کنند و بازیکنان به دو گروه مساوی الف و ب تقسیم می‌شوند. بعداز طریق قرعه‌کشی، گروه شروع‌کننده بازی (به عنوان مثال گروه الف) مشخص می‌گردد. گروه برنده قرعه، معمولاً شروع‌کننده بازی هستند. بنابراین بازیکنان گروه الف به نقطه سر (محل شروع بازی) می‌روند. گروه ب نیز به وسط زمین بازی می‌روند. برای شروع بازی، یکی از بازیکنان از گروه الف، چوب کوچک (گلی) را که دو طرف آن تیز شده است، روی گودالی لوزی‌شکل که در روی زمین حفر شده است، قرار می‌دهد و نوک چوب بلند (کاچ) را داخل حفره و زیر چوب کوچک (گلی) آن را به طرف بازیکنان تیم مقابل که در مرکز میدان بازی پراکنده شده‌اند، پرتاب می‌کند. در این شرایط، دو حالت پیش می‌آید.
الف) حالت اول اینکه دریافت کنندگان چوب کوچک (گلی) را بگیرند یا با چوبی بزرگ (کاچ) به آن ضربه بزنند. در این صورت بازیکن ضربه زننده به اصطلاح “می‌سوزد” و از بازی خارج می‌شود. جای وی با بازیکن دیگری از همان گروه عوض می‌شود. اما اگر “گلی” به نقطه پرتاب برگردد یا از آن عبور کند، گروه پرتاب‌کننده بازنده شده و باید جای خود را به گروه دریافت کننده بدهد.
ب) حالت دوم اینکه، دریافت کننده چوب (گلی) را نگیرد یا نتوانند با چوب بلند (کاچ) به آن ضربه بزند و چوب به زمین بیفتد. در این صورت باید آن را برداشته و از همان نقطه پرتاب گلی را به طرف کاچ پرتاب کنند که با دو حالت پیش می‌آید:
الف) حالت اول اینکه، گلی به کاچ برخورد کند که در این صورت این بازیکن می‌سوزد و جایش با بازیکنی از همان گروه عوض می‌شود و بازی ادامه می‌یابد.
ب) حالت دوم اینکه، گلی به کاچ برخورد نکند. در صورتی که گلی به نزدیک گودال بیفتد و فاصله چوب تا گودال نزدیک باشد به طوری که این فاصله به اندازه طول کاچ باشد، در این موقع بازیکن پرتاب کننده باید با چوب بزرگ (کاچ) سه ضربه متوالی، به چوب کوچک یا گلی بزند و آن را به سمت انتهای زمین بازی، پرتاب کند. به همین منظور با کاچ به نوک گلی ضربه می‌زند تا مقداری از زمین بلند شود. بعد با یک ضربه محکم و سنگین دیگر به زیر گلی می‌زند. اگر در یکی از تکرارها ضربه به نوک گلی زده شود، اما گلی از زمین بلند نشود، این بازیکن حق زدند ضربات بعدی را ندارد. دو گروه از قبل به طور قراردادی مسافت ۵۰ یا ۱۰۰ متر را (با توجه به محوطه بازی) به عنوان ملاک برنده شدن درنظر می‌گیرند. هر گروهی که بتواند در طی این  سه ضربه متوالی، گلی را تا مسافت تعیین شده پرتاب کند، آن گروه برنده بازی محسوب می‌شود. در ادامه بازیکنان بازنده (دریافت کننده) باید به بازیکنان پرتاب کننده، مسافت بین نقطه سر (شروع بازی) تا انتهای مسافت طی شده به وسیله گلی را، سواری (کولی) بدهد. در شکل دیگری از این بازی، یکی از بازیکنان گروه ب مسافت طی شده به وسیله گلی را با گفتن کلمه “زو” طی می‌کند. هرجا که نفسش به اصطلاح برید، باید بازیکنان گروه ب از آن نقطه تا محل شروع بازی به بازیکنان گروه الف سواری بدهند. در ادامه بازی اگر آخرین نفر از گروه به اصطلاح “بسوزد” یعنی از بازی خارج شود. جای دو گروه عوض می‌شود. بازی به همین ترتیب ادامه می‌یابد.
در پایان مسافت بین مبدأ و گلی را که معمولاً بیش از ۱۰۰ متر است گروه بازنده با گفتن زو به طور یک‌نفس از محل گلی طی می‌نماید و اگر نتواند یک‌نفس تمام مسیر را با گفتن زو طی کند از محل قطع شدن نفس تا محل مبدأ بازی باید نفر مقابل را کول کند.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندرانی

0