بازی مازندرانی کله جنگی

در این بازی، ابتدا با گچ دایره‌ای روی زمین رسم می‌شود…

بازی مازندرانی کله جنگی  بازی های مازندرانی  بازی کله جنگی

بازی کله جنگی

بازی مازندرانی کله جنگی , بازی های مازندرانی , بازی کله جنگی , بازی مازندرانی , بازی های محلی مازندرانی , بازی بومی مازندرانی , بازی های بومی مازندران , بازی های بومی شمال , بازی شمالی , بازی های قدیمی مازندران , بازی های سنتی مازندران

بازی های محلی

تعداد بازیکنان: دو نفر
جنس و گروه سنی: پسران، نوجوانان و جوانان
نوع بازی: انفرادی
اهداف عمومی: شادی و نشاط، هوشیاری، استفاده صحیح از اوقات فراغت، حس رقابت سازنده، انجام تفریحات سالم

شرح بازی: در این بازی، ابتدا با گچ دایره‌ای روی زمین رسم می‌شود. دو بازیکن در وسط دایره قرار می‌گیرند بعد از مفصل ران خم شده و سر خود را به هم می‌چسبانند با اعلام داور، دو بازیکن، از نقطه سر به یکدیگر فشار وارد می‌کنند. هر بازیکنی که بتواند بازیکن دیگر را از محوطه خارج کند برنده بازی محسوب می‌شود.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندرانی

0