بازی مازندرانی شیر دود

در این بازی ابتدا با گچ دایره‌ای روی زمین رسم می‌شود و بعد بازیکنان به دو گروه “الف” و “ب” تقسیم می‌شوند…

بازی مازندرانی شیر دود  بازی های مازندرانی  بازی مازندرانی

بازی شیر دود

بازی مازندرانی شیر دود , بازی های مازندرانی , بازی مازندرانی , بازی های بومی مازندران , بازی شیر دود , بازی محلی شیر دود , بازی مازنی شیر دود , بازی های شمالی , بازی های سنتی , بازی های قدیمی , بازی بومی مازندران , بازی های قدیمی مازندران

بازی های محلی

نام دیگر: گرگ و میش
تعداد بازیکنان: هشت نفر
جنس و گروه سنی: پسران، نوجوانان و جوانان
نوع بازی: گروهی
اهداف عمومی: حس رقابت سازنده، همکاری و تعاون، شادی و نشاط، هوشیاری، استفاده صحیح از اوقات فراغت، انجام تفریحات سالم
اهداف اختصاصی: توسعه چابکی، سرعت کنش و واکنش

شرح بازی: در این بازی ابتدا با گچ دایره‌ای روی زمین رسم می‌شود و بعد بازیکنان به دو گروه “الف” و “ب” تقسیم می‌شوند. از طریق قرعه‌کشی شروع کننده بازی مشخص می‌گردد. برنده قرعه در خارج زمین و بازنده قرعه در داخل زمین قرار می‌گیرند. به بازیکنان خارج زمین “گرگ” یا “شیر” و به بازیکنان داخل زمین “میش” و اگر در حین بازی به اصطلاح بسوزند “دود” گفته می‌شود. بازی به این صورت اجرا می‌شود که بازیکنان خارج دایره باید وارد دایره شده و یکی از بازیکنان داخل دایره را با دست لمس کرده و به خارج دایره برگردند. اگر موفق به انجام این کار شوند بازیکن مدافع “دود” می‌شود یعنی می‌سوزد و باید از بازی خارج شود. بازیکن مهاجم “گرگ” یا “شیر” است و به بازی ادامه می‌دهد. بازیکنان داخل دایره باید از ضربه زدن بازیکن خارج دایره و یا گرفتن بازیکن مهاجم و خارج کردن وی از محدوده دایره جلوگیری نماید. در صورت موفقیت، آن بازیکن می‌سوزد و باید زمین بازی را ترک کند. هر گروه که تمام بازیکنان حریف را بسوزاند، برنده بازی محسوب می‌شود.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندرانی

0