بازی مازندرانی گوشه کا

در این بازی، چهار نفر از بازیکنان در چهار گوشه حیاط یا اتاق می‌ایستند و یک نفر دیگر در وسط قرار می‌گیرد…

بازی مازندرانی گوشه کا  بازی های مازندرانی  بازی گوشه کا

بازی گوشه کا

بازی مازندرانی گوشه کا , بازی های مازندرانی , بازی گوشه کا , بازی محلی گوشه کا , بازی بومی گوشه کا , بازی مازنی گوشه کا , بازی های بومی , بازی های قدیمی , بازی های سنتی , بازی های شمالی , بازی مازندرانی , بازی بومی مازندران , بازی های محلی مازندران

بازی های محلی

تعداد بازیکنان: ۵ نفر
جنس و گروه سنی: پسران، نوجوانان و جوانان
نوع بازی: گروهی
اهداف عمومی: ایثار، همکاری و تعاون، شادی و نشاط، هوشیاری، استفاده صحیح از اوقات فراغت، انجان تفریحات سالم
اهداف اختصاصی: توسعه چابکی و سرعت کنش و واکنش بدن

شرح بازی: در این بازی، چهار نفر از بازیکنان در چهار گوشه حیاط یا اتاق می‌ایستند و یک نفر دیگر در وسط قرار می‌گیرد. آنگاه پس از اعلام شروع بازی، هر چهار نفر باید با سرعت و شتاب زیاد به سوی گوشه‌های حیاط و اتاق شروع به دویدن کنند و هر بازیکنی که زودتر به مقصد برسد برنده بازی محسوب می‌شود. یکی از بازیکنان که موفق نشود در یکی از چهار گوشه قرار بگیرد و آن مکان ‌ها توسط بازیکنان دیگر، اشغال شده باشد، باید در وسط قرار گیرد و بازی به همین صورت ادامه می‌یابد.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندراتی

0