بازی مازندرانی تلا جنگی (tala jangi)

در این بازی، یک نفر به عنوان داور، انتخاب می‌شود. ابتدا با گچ، خطی به طول دو متر، روی زمین کشیده می‌شود…

بازی مازندرانی تلا جنگی  بازی مازندرانی  بازی های مازندرانی

بازی تلا¹ جنگی

بازی مازندرانی تلا جنگی , بازی مازندرانی, بازی های مازندرانی , بازی تلا جنگی , بازی های محلی مازندران , بازی بومی مازندرانی , بازی های بومی مازندران , بازی های سنتی , بازی های قدیمی , بازی های شمالی , بازی بومی شمالی , بازی محلی تلا جنگی

بازی های محلی

تعداد بازیکنان: ۱۰ نفر یا بیشتر
جنس و گروه سنی: پسران، نوجوانان و جوانان
نوع بازی: گروهی
اهداف عمومی: حس رقابت سازنده، همکاری و تعاون، صبر و بردباری، شادی و نشاط، هوشیاری، استفاده صحیح از اوقات فراغت، انجام تفریحات سالم
اهداف اختصاصی: توسعه تعادل، تقویت توان و قدرت و سرعت عضلات پاها، چابکی

شرح بازی: در این بازی، یک نفر به عنوان داور، انتخاب می‌شود. ابتدا با گچ، خطی به طول دو متر، روی زمین کشیده می‌شود. سپس بازیکنان به دو گروه مساوی “الف و ب” تقسیم می‌شوند. بازیکنان گروه الف به تعداد ۵ نفر و در یک ستون، در سمت راست زمین بازی و بازیکنان گروه ب به تعداد ۵ نفر و در یک ستون، در سمت چپ زمین بازی (در دو طرف خط)، قرار می‌گیرند. آنها دو صف را تشکیل می‌دهند. برای شروع بازی، نخستین نفر از گروه الف و ب با دست چپ مچ یک پای خود را از پشت می‌گیرند و به صورت لی‌لی از فاصله سه متری به سوی یکدیگر حرکت می‌کنند. وقتی که به هم رسیدند، مبارزه را شروع می‌کنند. هر بازیکن باید سعی کند با تنه زدن، هل دادن و گرفتن گردن و سر، با دست آزاد، تعادل حریف را به هم بزند و او را نقش بر زمین کند. هر بازیکنی که تعادلش به هم بخورد و به زمین بیفتد و یا هر دو پایش روی زمین قرار گیرد، به اصطلاح “می‌سوزد” و باید زمین بازی را ترک کند. بازیکنی که پیروز شده به مبارزه با نفر بعدی که تازه‌نفس است، ادامه می‌دهد. به این ترتیب بازی ادامه می‌یابد. گروهی که همه حریفان را شکست داده و از زمین بازی خارج کند، برنده بازی محسوب می‌گردد.

پی‌نوشت:
۱) خروس

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ بازی‌های مازندرانی

0